09 september 2010

Urspårat snabbtåg på rödgröna valaffischen

Att de rödgröna kommit överens om att bygga några stumpar höghastighetståg i Sverige, det vet vi om. Tillräckligt lite för att det inte ska ha någon som helst större betydelse för transportsystemet, men också tillräckligt mycket för att ha en rejäl prislapp. Nu har jag då fått reda på vilken sorts tåg som ska trafikera spåren. Den som vill veta, kan kika på de rödgrönas valaffisch, och på det AGV-tåg som avbildas där.

Ser det inte lite konstigt ut? Jo! Anledningen är att det finns fyra räler. Bilden av stationen man använder är tagen vid Södertälje syd, och eftersom den stationen ligger på en gigantisk bro över Södertäljefjärden, så använder man extraräler för att hålla kvar ett eventuellt urspårat tåg på banvallen. Och den som photoshoppat bilden har uppenbarligen valt att ställa tåget på en av urspårningsrälerna.

Man frågar sig varför inte någon miljöpartist, som åker mycket tåg, såg detta innan affischerna gick till tryck. Eller för den delen Lars Ohly, som ju är tjänstledig från SJ...

Läs även: Albin, Mattias, Thomas

5 kommentarer:

David sa...

Haha, intressant observation, jag tänkte mest på att tåget såg ganska konstigt ut, och var alldeles för nära perrongen (gissade jag).

Magnus Persson sa...

Det blir så när man försöker klämma in ett tåg i normalprofil på smalspår! :-)

mcconnell sa...

Som vanligt, när det gäller de nya höghastighetsbanorna, tjatas det om den gamla TGV tekniken. Om Sverige skall investera 100-125 miljarder i nya banor så borde vi välja den billigaste, miljövänligaste, modernaste, tystaste och snabbaste lösningen, nämligen Maglev = Magnetbanor. Denna teknik, som körts kommersiellt i Kina i 7 år och är under utbyggnad där, slår vanliga höghastighetsjärnvägar på alla punkter. Den är billigare för att man inte behöver bygga lika många broar och tunnlar (tänk Hallandsåsen), och den behöver mindre personal och underhåll. Den är miljövänligare för att den inte kräver lika stora ingrepp i landskapet, och drar betydligt mindre energi vid framdrift. Den utnyttjar den senaste tekniken, och har betydligt större utvecklingspotential än TGV liknande tåg som nu i praktiken nått sin maximala potential. Den bullrar betydligt mindre än TGV liknande tåg, och stör därför mindre när tågen passerar. Den kan idag köras i kommersiell drift i över 500km/h, TGV tåg kommer upp i max 360km/h på de mest moderna banorna, Sverige planerar dock endast för 320km/h. Det innebär att med Maglev kommer du att kunna åke från Stockholm till Göteborg på 55min, med TGV-liknande fordon tar det över 2 timmar. Stockholm-Malmö tar med Maglev 1 timme och 10 minuter, med TGV 2 timmar och 40 minuter. Bor du i Jönköping kan du pendla till alla storstadsregioner på 30-40 minuter. Ett maglev tåg bromsar och accelererar betydligt snabbare än ett TGV. Många av Er har hört att Maglev är för dyrt, detta är gamla nyheter idag, tack vare teknikförbättringar är Maglev betydligt billigare än TGV tekniken, både under byggnad, drift och underhåll. Sverige skall ta ett viktigt beslut inom några år, ska det vara ett beslut som ser bakåt till traditionell gammaldags teknik, eller skall det blicka framåt mot snabbare och miljövänligare teknik, som dessutom ger oss ett försprång över våra konkurrenter? Pressa din politiker om en seriös studie om Maglevbanor i Sverige.

Magnus Persson sa...

Jag håller med om att alternativet maglev bör utredas, men är trots detta tveksam till att det är rätt. Jag nämner bara de i mitt tycke största skälen:

* Tekniken är i stora delar kommersiellt oprövad, även om den är lovande.
* Anläggningskostnaderna blir för motsvarande sträcka högre för själva banan. Det är möjligt att det delvis går att undvika genom att maglev kräver ännu färre tunnlar än konventionella höghastighetståg (som ändå redan är betydligt tunnelsnålare än bana för både snabba tåg och godståg)
* Slutligen så innebär en omställning till maglev att man helt måste byta approach för anknytning till stadskärnorna. Vanliga höghastighetståg kan använda befintliga järnvägar på vägen in till centralstationerna. För maglev finns valet att bygga nya sådana leder (vilket kan bli en betydande kostnad med tanke på att mark och byggnader är dyrare centralt i storstäder), eller att man måste åka en långsam anslutningsresa och byta (som man idag måste med flyget).

Kort sagt, jag är inte övertygad om att maglev i det stora hela skulle löna sig, men kan nog köpa att man ändå borde ägna något mer tid åt att utreda alternativet än man gjort hittills.

mcconnell sa...

Jag skulle inte kalla i princip 7 års felfri kommersiell drift i Shanghai oprövad.

De senaste siffrorna visar att anläggningskostnaderna (banan) för Maglev är billigare än för vanliga (TGV) höghastighetståg.. läs på!

Anslutning till stadskärnan (centralstationen, kan anläggas ovanpå t.ex. E4:an i Stockholm. Eftersom det mesta av banan går på upphöjda prefabricerade cementbanor (upp till 25m höga), så tar banan ytterst lite faktisk mark i anspråk, och kan därför byggas ovanpå redan använd vägmark.

Dessutom med den betydligt lägre bullernivån så kan Maglevtågen köras i maxhastighet även inom städerna.

Om du verkligen studerar den senaste utvecklingen inom Maglev, så slår den tekniken vanliga höghastighetsjärnvägar (TGV etc) på alla områden, kostnad, miljö, hastighet, regionförstoring, punktlighet osv, osv..