12 september 2010

Ekonomisk trygghet även för den med ströjobb

Många ungdomar har idag svårt att komma in på arbetsmarknaden, och har därför inte jobb hela tiden. Tyvärr innebär det att man ganska ofta ramlar bort från samhällets skyddsnät - de är alla byggda efter ett 70-talssamhälle där man förutsätter att alla jobbar. Hela tiden, och inte med ströjobb här och där. Så ser dock inte verkligheten riktigt ut längre...

Centerpartiet föreslår därför att beräkningsgrunden för ersättningarna (SGI) görs om. Istället för att vara den lön man hade senast, ska det grundas på en snittlön för det senaste året. Speciellt skulle det vara bra för ungdomar som ofta hoppar från jobb till jobb.

Uppdatering: Annie motiverar beslutet på Youtube:


Läs även: Annie, Christian, Johan, Johan, Anders, Elias, Johan, Rickard, Carl, Frank

Inga kommentarer: