24 mars 2016

Gröna krav i Solnas elupphandling

Tekniska nämnden hanterade i veckan ett stort antal upphandlingsärenden. De ligger nu ute offentligt och jag kan skriva om dem. Den som så önskar kan kostnadsfritt ta del av dem här. En av upphandlingarna rör leverans av elenergi till Solna stad, Råsunda Förstad AB och Solna Vatten AB. I den här upphandlingen har staden nu ställt ett antal nya krav och kriterier med miljöprofil:
 • Mervärde för den leverantör som redan i upphandlingsskedet förbinder sig att leverera förnybar energi utan extra kostnad. Ännu högre mervärde för den som levererar miljömärkt och miljödeklarerad el utan extra kostnad.
 • Krav på alla leverantörer att de vid avrop ska kunna leverera förnyelsebar eller miljömärkt el till transparenta priser på marknaden även om de inte förbundit sig till det i anbudet. Staden ska därför under avtalet också erbjudas priser för el med ursprungsgarantier / miljömärkt med Bra Miljöval.
 • Krav att administrera elleverans till och via elnätet för den elproduktion Solna stad framöver kan tänkas investera i, exempelvis solceller.
 • Mervärde för den leverantör som leverar en tydlig uppföljningsmodell av leveranserna. Det möjliggör leveransuppföljning, bra stöd för att välja rätt prislåsning, samt blir ett viktigt stödverktyg i energieffektiviseringsarbetet.

09 februari 2016

Förhandlingen är inte slut än

Igår presenterades Sverigeförhandlingens bud vad gäller storstadsåtgärder. Det var i tre områden i landet som förslag kom: Stockholmsområdet, Göteborg samt tre västskånska städer. I Solna är vi naturligtvis besvikna över att inga av våra förslag har kommit med på listan över projekt som är aktuella i första omgången.

Vi politiker i Solna har, oavsett partifärg, hoppats att kunna få en vidare utbyggnad av gula linjen inom kommunen. Vi har pratat både om en ny station i Hagalund och en förlängning mot Ulriksdal, Bergshamra och vidare mot Danderyd/Täby. Det var för oss en stor framgång i stockholmsföhandlingarna att få en utbyggnad av gula linjen inte bara till Hagastaden utan också till Arenastaden. Det var heller inte någon självklarhet ens att Solna stad skulle vara en av de förhandlingsparter som till sist kom överens. Även om vi var med på slutet var vi det faktiskt inte i början. Trots det har vi levererat in både finansiering och bostadsplaner i god takt helt enligt överenskommelsen. Vi har alltså redan tydligt visat att vi i Solna förstår de behov som nu även Sverigeförhandlingen utgår från.

För oss i Solna hade vi hoppats på att få i alla fall en ny station i Hagalund på den redan planerade gula linjen med som en möjlig del av en överenskommelse. Byggkostnaden är relativt liten, man kan få en större utnyttjande av den gula linjen, som ju kritiserats för att ha en karaktär av blindtarm. Genom att ha fler stationer på sträckan inom Solna utökas trafikuppgiften väsentligt. Det visar också de preliminära analyser som landstinget gjort, som har rankat förslaget som ett av de mest attraktiva som föreslagits i stockholmsregionen. Dessutom har länsstyrelsen nyligen tagit beslut om att ta bort Solnavägen som sekundärled för farligt gods - något som ger mycket goda förutsättningar för att sätta igång olika former av förtätningsprojekt. De 3000 nya lägenheter som vi i Solna uppskattar skulle kunna byggas i området kan mycket väl vara en underskattning. Placeringen skulle vara mycket central i regionen och de nya solnaborna skulle rimligtvis inte vara mer bilberoende än de som finns idag - som redan är bäst i landet på att åka kollektivt. En tydlig utveckling mot hållbart stadsbyggande, en strävan som Solna delar med regeringen.

Vad jag förstått har uppdaterade kalkyler fördyrat förslaget, mycket eftersom man räknat på att bygge av den nya stationen ska ske först efter att resten av gula linjen har trafikstart. Det är svårt för mig att se några tekniska skäl till att göra på det viset. Rimligtvis är merkostnaden för att vid behov påskynda bygget av en ny station, så den hinner bli klar samtidigt som Arenastaden, lägre än att bedriva byggarbeten med pågående trafik. Efter det tror jag nog att det finns god chans att en ny station återigen blir attraktiv i förhandlingarna.

Uppdatering 8/3: Nu har också samtliga partier i KS gemensamt skrivit brev till Sverigeförhandlingen med förslag på att plocka in Hagalundsstationen i förhandlingarna. Bred enighet och uppslutning i Solna med andra ord!

Uppdatering 22/3: Nu har jag också en debattartikel i saken publicerad tillsammans med två företrädare för landstinget: Gustav Hemming (landstingsråd) och Malin Borg (vice ordf beredningen för utbyggd tunnelbana).

Ett år med riktigt ansvar

Det har nu snart gått två år sedan jag tillträdde som kommunalråd för Centerpartiet i Solna. Det har varit en stressig tid, vilket också har märkts här på bloggen. Första året präglades till stor del av valåret. Därefter följde förhandlingar inom alliansen om fördelning av poster. Jag blev ordförande för tekniska nämnden, med ansvar för gata, park, allmänna platser, fastigheter och avfallshantering. Ett område där mycket behövde styras upp. Nästa år gick riktigt snabbt. Plötsligt har det gått över ett år sedan jag senast skrev något på bloggen. Dags att ändra på den saken, bloggen förklaras nu återupplivad.

12 juni 2015

Pendelbåtarna till Solna hotas

Centerpartiet har jobbat hårt politiskt för att få till en satsning på kollektivtrafik på vatten med miljövänliga och tysta elbåtar. Redan nu finns Sjövägen, som går mellan Stockholm, Nacka och Lidingö. Tanken från alliansen har varit att dra igång nästkommande linje mellan Solna strand, via Huvudsta och ett antal kajplatser hela vägen till Södersjukhuset. Oppositionen under ledning av Socialdemokraterna hotar nu hela satsningen med nedläggning i och med sitt budgetförslag i landstingsfullmäktige.

Båtarna kommer inte passa alla, men de kommer att bli en mycket välbehövlig avlastning av den ansträngda trafiken i bland annat tunnelbanan och på pendeltågen. Trots utbyggnad av såväl ny tunnelbana, tvärbana mot Kista samt nya pendeltågsspår pågår för fullt har regionen växtvärk och SL har svårt att hinna med. Den ekonomiska situationen är inte omöjlig att lösa, som förklaras av Karl Henriksson (KD). Men - oppositionen har unisont sagt att det är ett absolut måste att låsa kostnaden för SL-kortet. Detta trots att Stockholm sticker ut som en region där kollektivtrafikpriserna är ovanligt låga och det tillgängliga utbudet är landets bästa. Självklart är det inte något roligt beslut att priset höjs - men lika viktigt som att det ska vara en överkomlig kostnad för SL-kortet, är det viktigt att vi har ett tätt nät av kollektivtrafik med ett bekvämt utbud av anslutningar. Det får vi inte genom att dra ner på ambitionerna för SL genom att kasta ankaret i vattnet!

Detta principiella ställningstagande gör att oppositionen i sina förslag får skära vilt i den föreslagna trafiken. Pendelbåtarna stryker på foten och likaså utbyggnaden av Roslagsbanan. Ändå undrar jag hur man tänkt sig att budgeten ska ihop från oppositionens sida. Den är minst sagt optimistisk och verkar inte helt realistisk.

Det är förstås ett problem för oppositionen i landstinget att man har blivit tvungen att skära i största allmänhet i sina förslag. Det rimmar dåligt med den gemensamma ambitionen att höja kollektivtrafikandelen i Stockholms län. Det rimmar dåligt med våra mål i regionen för minskning av miljöpåverkan från trafiken. Det rimmar dåligt med att Solna ligger i kärnan av den allra snabbast växande regionen i Stockholm.

Jag hoppas naturligtvis att man väljer att ompröva sitt ställningstagande i landstinget, och väljer att inte rösta igenom ett förslag som är till men för kollektivtrafiken från södra Solna. Miljövänliga och tysta eldrivna pendelbåtar är för oss i Centerpartiet en viktig del i den trafiken.

14 april 2015

Upprustning av strandpromenaden i Huvudsta

Att ha trevliga och välskötta stadsmiljöer som man kan trivas i är viktigt för mig. Särskilt gäller det parker och grönområden, som är viktiga utflyktsmål för många solnabor, och som fungerar som gröna lungor för staden.

Ett av de projekt som kommer genomföras nu under våren, är en upprustning av strandpromenaden i Huvudsta. Grusvägen kommer asfalteras, räcke sättas upp längs en kortare sträcka, och belysningen bytas ut. Trevligt! Det underlättar för både gående och cyklister på sträckan som är ett viktigt grön-, cykel- och promenadstråk.

18 mars 2015

Vårtecken

I tidningen häromveckan hade man frågat olika Solnabor om vårtecken. För mig som sitter som ordförande i Tekniska nämnden är det väldigt tydligt när vintern upphör: medborgarna slutar ringa in med synpunkter om halkbekämpning och snöröjning, utan börjar ringa in med synpunkter på städning och grussopning istället. Den tiden har nu kommit!

Eftersom våren är tidig i år kommer det ske en extra grovsopning i förtid på viktigare platser. Den gör inte att gatorna blir helt fria från grus, men den är betydligt billigare att genomföra än en riktig finsopning och får bort det grus som har störst betydelse för trafiksäkerheten: Det rullgrus som ligger illa till för gående och cyklister.

Finsopningen ska hos oss bli helt färdig till den sista april. Att sopa hela Solna tar flera veckor och det är därför vi inte är överallt samtidigt. Naturligtvis är det viktigt att du tänker på att inte parkera din bil när gatan har städdag - i så fall kommer entreprenören inte åt att sopa, och dessutom får du förstås parkeringsböter. Det står uttryckligen i avtalet att städning ska göras på alla städdagar - uteblir det så hoppas jag att du felanmäler!

Jag kan också konstatera att Solna har fått en hel del beröm för att viktiga stråk för gång och cykel sopsaltas. En stor fördel med den metoden är att behovet av att sopa bort gruset på våren är litet, eftersom man i princip inte spridit ut något grus under vintern. Redan i februari var det vårföre på cykelbanorna, och nu börjar det vara riktigt trevligt att ta en cykeltur, njuta av fartvinden, den blå himlen och det underbara vårvädret!

06 mars 2015

Kommunfullmäktige positivt till gång och (c)ykelbro vid Ålkistan

Foto: Johan Fredriksson, CC-BY-SA-3.0
I måndags behandlade kommunfullmäktige i Solna en långkörare - Monica Erikssons motion om en ny bro för gående och cyklister över Ålkistan. Två val och 6½ år har det gått sedan hon skrev motionen. Nu slutade det till sist ändå med att staden som helhet ställde sig positivt. Idén hade vi i Centerpartiet redan lanserat i valrörelsen 2006.

Det är lätt att förstå behovet av en bättre förbindelse när man tittar på en karta hur dagens förbindelse ser ut. För den som färdas längre sträckor rör man sig i motorvägens plan - markerat i blått i nedanstående karta. Någorlunda smidigt för den som cykelpendlar en längre sträcka, men knappast en trevlig trafikmiljö med tanke på buller och utsläpp. Men den som försöker röra sig runt Brunnsviken tvingas till en färdväg som är minst sagt ologisk - markerad i rött. Den är dessutom försedd med flera trappor så den som antingen rör sig i rullstol, med cykel eller barnvagn göre sig icke besvär.


I kommunstyrelsens förslag ingår också att man ska titta bredare på möjliga finansieringslösningar och plocka in idén om en ny bro i arbetet med Bergshamrastrategin. Det gör att man inte lika tydligt låser fast sig vid en enda möjlig finansieringslösning, utan också ger möjlighet för exempelvis finna finansiering via andra håll. Det tycker jag är bra, det ökar chansen att bron till slut verkligen kommer till stånd.

Läs även: Äldre inlägg av mig och Anders.

18 februari 2015

Utvecklingsarbetet i Hagalund fortsätter

Foto: Ulf Holmlund, CC-BY-SA
I måndags tog kommunstyrelsen i Solna nästa beslut i arbetet med utveckling i Hagalund. Det känns spännande att kunna jobba med att utveckla Hagalund på ett sätt som kommer att leda till en mer levande stadsdel med en ännu trevligare känsla och jag ser fram emot det kommande arbetet! En formell detaljplaneprocess inleds med ett programarbete. Som förstudie har det skrivits en utvecklingsstrategi som blev färdig i augusti förra året.

Det är med tanke på det viktigt för mig att poängtera att förslagen i utvecklingsstrategin än så länge är just bara förslag och idéer. Den formella detaljplaneprocessen har bara inletts och det är för alliansen mycket viktigt att arbeta vidare på ett sätt som involverar hagalundarna. I måndags la vi i Alliansen därför ett särskilt yttrande:
Vi är positiva till en utveckling av Hagalund i enlighet med utvecklingsstrategins huvuddrag. Det finns en stor potential att bygga vidare på stadsdelens goda kvaliteter och utveckla området med ny bebyggelse, nya verksamheter, kommunikationer och upprustad stadsmiljö. Det är därför positivt att arbetet med utveckla Hagalund nu kan gå vidare.

I ramen för byggnadsnämndens arbete med att ta fram ett program för Hagalund vill vi betona vikten av att förutsättningslöst pröva förslag om ny bebyggelse i stadsdelen. Som framgår av tjänsteskrivelsen kan utvecklingsstrategins strukturplan fungera som en grund för arbetet, men ytterligare analyser behöver göras för att säkerställa var och i vilken omfattning ny bebyggelse i form av nya bostäder och arbetsplatser är lämplig. Vi vill också betona vikten av att programarbetet fortsatt sker i nära dialog med boende och verksamma i stadsdelen.
Jag var också i söndags på ett möte med Föreningen Ett Levande Hagalund. Mötet var välbesökt - cirka 80 personer deltog under åtminstone delar av mötena. Åsikterna om förslagen som kommit fram hittills i utvecklingsprogrammet var blandade. Det fanns de som höll brandtal för bostadsbyggande så att vi kan ta emot alla inflyttande till Stockholmsområdet, liksom det fanns de som var oroliga över förslaget till en kommande förtätning. Det var även många som såg positivt på en förtätning, men hade funderingar runt utformningen och olika saker.

En sak är därmed tydlig: Det kommer att bli mycket viktigt med en riktigt väl fungerande medborgardialog i arbetet. Än så länge är utvecklingsstrategins synpunktssida fortfarande öppen. Det är bara att gå in och säga vad du tycker! I den formella detaljplaneprocessen kommer det också finnas flera möjligheter: programsamråd, plansamråd och till sist granskning. De flesta detaljplaneprocesser genomgår bara de två sista av dessa.

Personligen är det flera saker som jag tycker extra bra om bland förslagen: En rulltrappa ner till Solna station har varit ett önskemål i Hagalund sedan innan jag flyttade in. Att centrum görs om och vi får chansen att få ett mera levande torg vore en välsignelse, och jag ser också positivt på att vi får en gatutformning på Hagalundsgatan som mindre påminner om en öde motorled i ett parkeringshav. Jag gillar också att "Södra parken" ska utvecklas. Den borde kanske dessutom få ett formellt namn? En del andra idéer som lyfts i utvecklingsstrategin kan man fundera på om de är lika genomtänkta, och de kommer säkerligen i viss mån att omvärderas i det fortsatta arbetet.

I beslutet i måndags fanns också ett särskilt beslut om att delta i arbetet med att ta fram ett stadsmiljöprogram för Hagalund. Det betyder att "min" nämnd har i uppdrag med att arbeta på att stärka gångvägar, gator och parker utformningsmässigt. En kul utmaning! Första steget blir enligt kommunstyrelsens beslut att vi ska arbeta med att skapa en genare trappa mellan Hagalund och Solna station, i det läge man senare har tänkt sig en möjlig rulltrappa. Vi ska också jobba med att förbereda arbetet med att utreda möjligheterna att flytta Kulturskolan till fd Fridhemsskolans lokaler.

Anders har skrivit om ett av de tidigare mötena i arbetet. Mitti har tidigare presenterat strategin. Solna stad, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har skrivit om måndagens beslut.

16 januari 2015

Snö och slask i SolnaSå här i snötider så handlar mycket av de politiska diskussionerna för mig som sitter som ordförande i tekniska nämnden om snöröjning och halkbekämpning. När det är riktigt dåligt väder är det en utmaning att se till att stadens gator är farbara och snöröjda. Just nu råder det särskilt svåra väderförhållanden för halkbekämpningen. Mycket snö som kombineras med temperatur som pendlar runt nollan är värsta möjliga fall. Tjock blankis bildas då på vägarna som är svår att hantera och tar tid att röja bort. Det gäller inte bara i Solna utan även i exempelvis Örebro. Det är inte heller all mark som Solna har ansvar för, trottoarer och gångvägar som ligger inom tomtmark är det exempelvis fastighetsägaren som har ansvar för.

Förra hösten arbetade Stadsbyggnadsnämnden med ett nytt väghållningsavtal, som bland annat innehåller snöröjning och halkbekämpning. Avtalet inbegriper även vinterväghållning på tomtmark. Avtalet började gälla den 1 november, med samma entreprenör som tidigare (Peab Drift och Underhåll i Stockholm). De har dock bytt organisation internt och har ny arbetsledning jämfört med tidigare.

Politiskt diskuterades det nya avtalet noggrant igenom. Samtliga ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden oavsett partifärg var överens om att skriva ett avtal med högre krav än det senaste, och ett antal ambitionshöjningar genomfördes, med mycket tydligt fokus på att i första hand förbättra för den som tar sig fram utan eget motorfordon. Ett par exempel:

 • Snömängden för att snöröjning på gång- och cykelvägar ska påbörjas har minskats till tre centimeter. Inom åtta timmar ska det vara röjt, och på huvudstråken ska det vara klart redan inom två timmar.
 • Huvudstråk för cykel/gång ska nu också sopsaltas.
 • Snövallar får inte lämnas vid exempelvis övergångsställen, busshållplatser, korsningar, handikapparkeringar eller vid anslutningar mot parkvägar, trappor, återvinningsstationer, vårdcentraler eller omvårdnadsboenden.
 • Antalet trappor som ska snöröjas utökades.
 • Bortforsling av snö vid tunnelbanestationer, busstorget, Karolinska sjukhuset, samt Arenastaden.
 • Införande av viten vid brister.
Viktigt att notera är också att avtalet har ett antal tydliga leveranskrav i avtalen, till exempel:
 • Halkbekämpning ska alltid göras vid snöröjning samt halkrisk.
 • Punktsandning ska göras vid busshållplatser, inbromsningssträckor, korsningar och övergångsställen innan morgonrusningen kl 8.00
 • Handskottning ska i flera fall användas om maskin inte är möjligt
 • Isrivning ska utan anmodan göras om det blivit en tillräckligt ojämn isskorpa (körväg ojämnheter på 5 cm och cykel/gångstråk 3 cm).
 • På tomtmark ska halkbekämpning göras vardagar före kl 7 samt kl 7-18 om det bedöms som halkrisk annars kommer förekomma.
 • Vid servicedagar (den dag det är parkeringsförbud en eller två gånger i månaden) ska alltid bedömning göras av insats

Naturligtvis är det inte avsikten att vitena ska behöva användas – mycket hellre än en nedsättning av kostnaden vill alla inblandade att allting fungerar som det ska. För att säkra upp leveransen och säkerställa kvaliteten har även organisationen på stadsbyggnad förändrats. En konsult har fått ett särskilt uppdrag av staden med att följa upp leveransen av vinterväghållningen. Eftersom avtalet innebär ett fast pris, innebär det inte några extrakostnader för stadens del utöver konsultkostnaden att faktiskt se till att få den leverans som man har avtalat om. Det finns också ett antal skrivningar i avtalet med krav på entreprenören. De behöver ha ett eget kvalitetsuppföljningssystem med egenkontroll, alla fordonsrörelser utom för snöbortforsling ska GPS-loggas och man ska regelbundet delta i uppföljningsmöten med staden. Brister som kommunen rapporteras till entreprenören ska omgående korrigeras.

Just strukturen med regelbunden uppföljning är utomordentligt att vi fått till. Det gör att staden kontinuerligt får en möjlighet att säkerställa och följa upp att vi faktiskt får den leverans som vi enligt avtalet ska ha. Uppföljningarna har bland annat lett till att Peab valt att säga upp ett avtal med en underleverantör som inte håller måttet, och att staden valt att i vissa fall genomföra åtgärder utanför avtalet, som förebyggande halkbekämpning vid extra besvärliga väderförhållanden. De senaste dagarna har varit de första som prövat den nya organisationen riktigt ordentligt.

En mycket viktig del i uppföljningen är de felanmälningar som kommer in till staden. Även om staden har egen uppföljning, så kan den inte se allt som händer eller görs. Du som vistas i Solna kan göra en stor insats genom att felanmäla det du ser som brister. Ibland kommer det att brista, men en inskickad felanmälan leder till att problemet kan följas upp och bekräftas och organisationen anpassas för att säkerställa att de inte återkommer.

Slutligen: Det finns ungefär 120 vintersandlådor utplacerade i Solna. Dessa är det naturligtvis tillåtet att använda för dig som rör dig på gatorna vid behov om det är halt och det ännu inte åtgärdats!

Kommunens hemsida har mer fakta om snöröjning och halkbekämpning.

Kartor över områden som staden har ansvar för: