06 mars 2015

Kommunfullmäktige positivt till gång och (c)ykelbro vid Ålkistan

Foto: Johan Fredriksson, CC-BY-SA-3.0
I måndags behandlade kommunfullmäktige i Solna en långkörare - Monica Erikssons motion om en ny bro för gående och cyklister över Ålkistan. Två val och 6½ år har det gått sedan hon skrev motionen. Nu slutade det till sist ändå med att staden som helhet ställde sig positivt. Idén hade vi i Centerpartiet redan lanserat i valrörelsen 2006.

Det är lätt att förstå behovet av en bättre förbindelse när man tittar på en karta hur dagens förbindelse ser ut. För den som färdas längre sträckor rör man sig i motorvägens plan - markerat i blått i nedanstående karta. Någorlunda smidigt för den som cykelpendlar en längre sträcka, men knappast en trevlig trafikmiljö med tanke på buller och utsläpp. Men den som försöker röra sig runt Brunnsviken tvingas till en färdväg som är minst sagt ologisk - markerad i rött. Den är dessutom försedd med flera trappor så den som antingen rör sig i rullstol, med cykel eller barnvagn göre sig icke besvär.


I kommunstyrelsens förslag ingår också att man ska titta bredare på möjliga finansieringslösningar och plocka in idén om en ny bro i arbetet med Bergshamrastrategin. Det gör att man inte lika tydligt låser fast sig vid en enda möjlig finansieringslösning, utan också ger möjlighet för exempelvis finna finansiering via andra håll. Det tycker jag är bra, det ökar chansen att bron till slut verkligen kommer till stånd.

Läs även: Äldre inlägg av mig och Anders.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Magnus! Händer det något i frågan? Lycka till! /F