28 januari 2010

Skivbolagen: "Gör som vi säger, inte som vi gör!"

I tisdags höll Ung Allians en workshop om upphovsrätt. Intressanta diskussioner, tyvärr kändes rapporten lite som soppa kokt på en spik. LUF:s krav på registrering framstår dessutom som ganska orealistiskt för mig. Det klarar inte att hantera den nya situation som har uppstått där allt mer material genereras av amatörer ("användargenererat material" är visst det buzzword som gäller). Detta är något som är tydligt för mig som var aktiv som amatörmusiker (s.k. tracker-musiker). Redan för över decenniet sedan distribuerades musik, utan större problem, helt gratis över nätet. En del av den var uppenbarligen ganska bra, eftersom den senare blivit utgiven på skiva.

Det intressanta är bara, att det ofta i dessa fall inte är att det beror på att man fått skivkontrakt (många var aldrig så intresserade av det utan höll på mest för skojs skull). Flera fall har avslöjats där mer eller mindre kända artister helt enkelt plagierat amatörerna. Det mest uppmärksammade är Timbalands och Nelly Furtados låt "Do It", som i stort bygger på ett verk av en finne och en norrman. För tillfället ligger fallet i rätten, både i Helsingfors och i Florida. Notabelt är att det bara är norrmannen som driver ärendet, som egentligen inte är kompositör utan bara den som gjort den version av låten som "Do It" till stora delar bygger på genom excessiv sampling. Finnen gör inga uttalanden men det intryck man får är att han inte tycker det är lönt att lägga ner möda på det, även om skivan givits ut i miljontals exemplar. Flera mer eller mindre liknande fall finns på andra håll, även om det är i mindre skala.

Andra fall som uppmärksammats är det fall i Kanada, där skivbolagen fortsatte lägga in låtar på skivor, fast de bara hade tidsbegränsade rättigheter, eller Edwyn Collins som förgäves kämpar mot skivbolag som återsäljer rättigheter de inte har och till och med har blockerat honom från att lägga ut sina alster på bland annat Youtube.

Alla dessa tre exempel är fall där det är upphovsmännen som har en konflikt med skivbolagen, inte skivbolagen som har konflikter med piratkopierare. Tvisterna gäller inte tolkning av kontrakt, eller ersättningsnivåer, utan vem som faktiskt innehar upphovsrättigheterna. Samtidigt har skivbolagen i den politiska debatten runt upphovsrätten satt sig på höga hästar, och hävdat att det är viktigt med en stark upphovsrätt för att skydda upphovsmännen. "Gör som vi säger, inte som vi gör!" är en devis som man omedelbart kommer att tänka på.

En framtida upphovsrätt måste ta även dessa fall i beaktande. De riskerar att bli normalfallet i framtiden, när allt mer användargenererat material dyker upp på nätet.

Det är också därför LUF:s förslag om registrering för att upphovsrätten ska gälla inte är realistiskt. LUF anser uppenbarligen att fall där en stor organisation utnyttjar amatörverk är helt acceptabel. Det är inte ens tydligt om de anser att ursprungsupphovsmannen i dessa fall ens har rätt att bli nämnd som medupphovsman, eller om det kommer att vara fritt fram att plagiera oregistrerade verk...

Flera av dessa fall skulle även med Piratpartiets krav på kraftigt kortad kommersiell upphovsrätt bli ett problem. I många fall av dessa bortförklarar sig man dessutom, när man snott en hel låt, med "jag samplade ju bara", och Piratpartiet vill tillåta fri sampling. Tyvärr är det oklart när sampling övergår i kopiering. I Piratpartiets partiprogram är det dessutom oklart vad som ska hända med den ideella upphovsrätten (i sin FAQ skriver man att man tycker att det funkar bra idag - bah, humbug!). Kort sagt, dessa fall är frågeställningar som fortfarande behöver få en tydlig lösning. Ingen politisk aktör tycks mig ha några svar. Än.

26 januari 2010

Lästips om LAS

Magnus Andersson har idag ett debattinlägg på Politikerbloggen om LAS. Enligt statistik han tagit del av har småföretag - med möjlighet till små undantag i LAS-reglerna, i betydligt större grad anställt unga när det gått dåligt i samhället i stort. Jag är föga förvånad. Gör man det krångligt att anställa tenderar företagare att undvika att anställa...

Jag vill också passa på och göra lite självreklam för två blogginlägg på samma ämne: Jag har tidigt skrivit om hur LAS är strukturellt diskrimerande, och föreslagit att den rivs upp från grunden.

Läs även: Annie och Johan.

Saab Automobile köps av Spyker

För några minuter sedan direktsändes delar av Mauds och Jörans presskonferens om att Saab köps av Spyker. Det blir alltså inte, i varje fall inte på kort sikt, så att Saab läggs ner. Många teknikfantaster gläds säkerligen. Man kan också glädjas att det till sist kom en lösning som inte innebar fullkomlig nedläggning, även om det satt långt inne för GM:s del. Det är en besparing av skattepengar, jämfört med sossarnas förslag, på ett par hundra kronor per skattebetalare. Som påminnelse om hur Sahlin ville lösa nedläggningshotet mot Saab finns nedanstående Youtube-video:Det är nog inte någon högoddsgissning att Saab kommer att se annorlunda ut när ägarbilden blir helt annorlunda än vad den varit både det senaste decenniet och innan dess. Det är en intressant utmaning Spyker tagit sig an att göra Saab lönsamt, och jag skulle inte bli så förvånad om en del i den strategin innebär att antalet anställda minskar. Låt oss hoppas att de lyckas väl, och att Saab blir världsledande i att bygga häftiga miljösnälla bilar.

Läs även (media): DN, SvD, SVT, Aftonbladet, Sydsvenskan, HD, Expressen, Ny Teknik (x2)
Läs även (bloggar): Annie, Oscar, Per

25 januari 2010

Känns inte buss Nacka-City-Solna-Täby som en sniklösning?

För en dryg vecka sedan rapporterades det att SL funderar över särskilda ledbussar mellan Värmdö och Täby via Solna, i upplägg liknande så kallad BRT (bus rapid transit), dvs särskilda snabbussar som mer liknar spårväg i upplägget, och helst med egna filer. SL har en utredning tillgänglig här. Det närmsta som finns i Sverige är stombussarna i Göteborg, även om de till stor del går på det "vanliga" bussnätet och inte har egna filer. För övrigt kan jag konstatera att jag kliade mig ordentligt i huvudet när det påstods i utredningen att Halmstad har ett BRT-system. Halmstad har några hundra meter bussgata längs med Brogatan mitt i centrum, och om jag inte minns helt fel någon stump ute vid Eurostop också. Med andra ord är bussarna i Halmstad snarare som de bussar som redan finns i Stockholm, som redan till stor del har helt egna körfält och gator i innerstaden.

Men - förutom att bussar är en enkel lösning på kort sikt - finns det något bra med idén på lång sikt? Busstrafiken mellan Nacka och Slussen kommer fortfarande att vara riktigt tät, med skillnaden att alla inte hoppar av vid Slussen för två byten till. Frågan är hur egentligen rusningstrafiken kommer att se ut - även med kollektivtrafikfält, kommer det att funka? Det man tjänar på att köra buss i låga investeringskostnader, kommer också tillbaka i form av sämre komfort och svårbedömda restider. Inte ens ett helt separerat busstrafiksystem kan räknas som konkurrenskraftigt med tåg eller tunnelbana.

På sikt frågar jag mig om man inte skulle kunna ordna transporter mellan Solna och Nacka mycket enklare med den tunnelbana som redan finns mellan Solna och City, blå linjen. Den tar idag slut i Kungsträdgården, men idén om fortsättning till Nacka har funnits sedan start och finns fortfarande. Nacka är i princip också den enda större närförorten som inte har någon spårbunden anslutning med centralen (bara den enkelspåriga Saltsjöbanan till Slussen). Även om investeringskostnaden är högre, blir lösningen i slutänden så mycket bättre med tunnelbana. Och det har SL själva också kommit fram till, i en tidigare utredning tillsammans med Nacka kommun, Värmdö kommun, Stockholms stad samt landstinget. Det tycks man inte vara medveten om längre? Eller så vill man helt enkelt inte vara medveten, ledande landstingspolitiker har ju uttalat sig om att tunnelbanan redan är färdigbyggd.

Själv ser jag snarare buss som en tillfällig lösning som är den bästa som är enkel att ordna på kort tid, i väntan på en framtida, bättre, infrastruktur. Även om man omgående bestämmer sig för att bygga tunnelbana kommer det dröja många år innan man kan klippa band på invigningen.

24 januari 2010

Mot en avveckling av arbetsförmedlingen

Centerpartiet kom med flera omtalade förslag under veckan som gick. Ett sådant var idén om att privatisera arbetsförmedlingarna genom ett jobbpengsystem. Privata jobbförmedlare har en möjlighet att betydligt bättre kunna nischa sig mot de jobbsökande. Nu har jag (som tur är) haft ett nästintill obefintligt behov av att använda Arbetsförmedlingens tjänster själv, men Maria har det. Och hon bodde vid tillfället i Uppsala, där de borde vara vanare vid akademiker. Enligt vad som publiceras om Arbetsförmedlingen hos SACO, verkar hon inte vara ensam.

Läs även: Ekot, SVT, Elias, DN, SvD, Helen, Annie, Karl.

Hur högt borde det nya området vid norra station vara?

Debatten runt norra stationsområdet på gränsen mellan Solna och Stockholm har gått flera varv. Senaste nytt är att det ser ut som att kostnaderna för överdäckningarna inte kommer att täckas av byggnationerna ovanpå. Kanske inte så oväntat, det är inte gratis att bygga in Sveriges mest trafikerade motorväg. Samtidigt kan man se att planerna för området ändå är relativt modesta - normalnivån kommer att vara 7 våningar, en våningshöjd som redan idag är ganska vanlig i innerstan. Intressant nog skulle, med grov räkning, det bara behövas ytterligare två våningsplan för att nå en exploateringsnivå som skulle göra överdäckningen till en nollsummeaffär för Stockholm (förutsatt att betalningsviljan för marken för byggherrarna är proportionerligt mot den faktiskt användbara ytan i husen som byggs). Hus som är nio våningar höga är ganska vanliga i Solna (även om man räknar bort Blåkulla där jag bor), även om de inte alltid är byggda i kvarterslösningar. Risken att det dominerar över omgivande hus är också ganska liten, eftersom både Stockholm sydöst om norra station och KI/KS nordväst om norra station ligger på höjdryggar.

Det är intressant att sammanföra dessa ekonomiska frågeställningar, med det faktum att området blir lägre än som ursprungligen var tänkt, och att SL som följd blivit tveksammare till att dra dit tunnelbanan.

Avvägningen mellan lågt och högt är för övrigt något som ledde till heta diskussioner i Centerpartiet i Stockholms läns arbetsgrupp för hållbar stad och region, med flera åsikter i frågan. För om man bygger högt, kan man göra det på två sätt; antingen genom att från början planera för höga hus (exempelvis med bra kollektivtrafik, tydliga cykel- och promenadstråk, parkering under mark), och med samma täthet få gott om plats för exempelvis parker, eller genom att helt enkelt ta ett vanlig "hyreslimpa" och lägga på ytterligare några våningar - och få ett område som är ännu tätare än utgångsläget, men i ett asfaltslandskap av bilparkeringar och utan fungerande gång- och cykeltrafik. Det slutade med att vi inte kom överens om annat än att tätheten och miljöpåverkan nära - men inte om hur. Vårt systerdistrikt i Stockholms stad har kommit till en betydligt gemensammare ståndpunkt.

Läs även: Per, Johan, Helen, Per igen samt en artikel i SvD.

Nej tack, Terje!

För någon vecka sedan fick jag ett brev i inkastet på min dörr från Terje och Hyresgästföreningen, som ville att jag skulle bli medlem. Eftersom det pågår en ombildning i huset där jag bor, och jag tänkt köpa, är jag inte riktigt med i målgruppen. Samtidigt kan jag förstå att de som vill bo kvar som hyresgäster kan behöva någon organisation som står bakom (det är inte alldeles ovanligt att nya BRF-styrelser har dålig koll på vilka rättigheter som en hyresgäst har).

Samtidigt läser jag en del av det övriga man säljer sig med:
"hyreslägenheten är bland de sista samhälleliga rättigheterna som tack vare vårt arbete ännu så länge inte har lämnats till marknadskrafterna"
(man kan ju fråga sig hur många av de stockholmska köande inflyttade ungdomarna som har fått uppleva att det är en "rättighet" att få hyra)

Ja, det är sant, hyran för min lägenhet har varit låg. Men samtidigt har många andra som flyttat in ungefär samtidigt som mig ingen lägenhet alls. Att sänka hyrorna så lågt, så att företag inte tjänar pengar på hyresgäster, kramar man nämligen bara ihjäl de företagen som gör det. Hyresmarknaden i Stockholm är helt enkelt ihjälkramad. Ombildningarna till bostadsrätt är även det en tydlig följd.

Det behövs kort sagt en rejäl reform av hyresmarknaden, och en som Hyresgästföreningen antagligen inte kommer att gilla (som den socialistiskt rödfärgade förening de är). Att den som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand i extremfallet kan tänkas vara en ockrare, även om man inte tar ut mer än självkostnadspris, känns också konstigt. Kort sagt, det skulle behövas en reform där den som redan har ett kontrakt även i fortsättningen får ett tydligt skydd (eftersom man är i en helt annan sits som inflyttad), men där man lägger mindre jobb på att, i välvilja, försöka skydda den som ännu inte flyttat in.

Och - precis där är anledningen till att jag aldrig ens varit i närheten av att gå med i Hyresgästföreningen. Deras mål är rakt emot mina! Hade de varit en ren intresseorganisation, och bara stått för att bevaka hyresgästers rättigheter, så kanske det hade varit annorlunda. Nu har man en ganska tydlig politisk agenda, och då är chansen att värva mig minimal.

Läs även: SvD (x2), Per