22 juli 2009

Var är FRAmtidsvisionen?

En av de första grundlektionerna i hur man övertygar folk, är att det inte räcker att säga "Beslutet är fattat. Så här blir det.". Man övertygar få på det viset.

Nej, man måste börja med att hitta en vision om hur samhället ska komma att se ut i framtiden, sedan tydligt förmedla denna bild till dem som man försöker övertyga, och tydligt argumentera varför det borde vara på detta viset. Man behöver inte gå långt för att få en utomordentlig praktisk lektion på ett sådant sätt att föra politik - Alliansen var under den senaste valrörelsen mästare på den här konsten, och vann på det viset ett rejält mått politisk trovärdighet.

Samtidigt verkar man inte alls klara av att föra debatten på detta vis på integritetsområdet. Finns det verkligen en vision om vart man vill hän? Hur menar man i Alliansens partiledningar att ett samhälle bör se ut, och hur kommer man därifrån till det hafsverk som FRA-lagen de facto har blivit?

Det blir inte bättre av det förslag som idag (nåja, det hamnade där redan igår) ligger på bordet, om att utöka tillgången till FRA:s spaning till att även omfatta Säpo, och dessutom vanliga Polisen. Utredningen finns att ladda ner här. Anders Eriksson verkar ha gjort ett acceptabelt jobb - om man utgår från premissen att signalspaning behövs till Polisen. Om man istället ifrågasätter denna premiss, blir det otydligare med nyttan av utredningen. Det står exempelvis ingenting om antalet utredningar som fram till idag kunnat klaras upp genom att avlyssnad radiokommunikation snappats upp; något som är väsentlig information för den som vill bedöma om man delar den subjektiva avvägning som gjorts i utredningen. Att avvägningen är som den är kan dock knappast utredaren Anders klandras för; direktivet ger ganska tydligt ungefärligen vilket utgångsperspektivet. Vilket utredningsdirektivet är, är helt och hållet en politisk fråga kontrollerad av riksdagen (och därigenom indirekt regeringen).

Man må förlora lite i handlingskraft om man skulle våga skjuta upp ett beslut som inte är omedelbart nödvändigt; men man vinner potentiellt ordentligt i trovärdighet om man vägrar att fatta förhastade beslut. Därför vore det nog klokt att ordentligt diskutera igenom integritetsfrågorna inom Alliansen (och inte bara i partiledningarna, utan även bland gräsrötterna!) tills man lyckats enas om grundläggande principer för hur vårt samhälle ska se ut. Kommer man inte överens om det, skadar man bara sitt samarbete och riskerar att istället gynna bland annat Piratpartiet och Miljöpartiet, som tagit en betydligt tydligare linje i frågan.

Läs även: Hanna, Oscar, Markus (x2), Erik, Sophia, Mark, Ola och Gun.

PS. förlåt för den urusla ordvitsen i rubriken, kunde inte låta bli...

12 juli 2009

Det är inte för sent att tänka om vad gäller FRA-lagen

Integritetsdebatten bland centerbloggarna fortsätter. Själv är jag för lat att referera alla som skrivit de senaste 2-3 veckorna. Jag kan bara konstatera några enkla fakta:

Den 15-punkters-lista som i hast togs fram förra året som komplement till FRA-lagen 0.1 (jag vägrar kalla något som var så buggigt för nummer 1.0!), har fortfarnande inte blivit lag. Både kritiker och påhejare till lagen verkar dock ha svårt att se hur tillägget ska funka i praktiken. Som exempel kan nämnas att:
  • Den domstol som ska ge tillstånden kommer inte alls att vara en domstol. Den kommer bara ha domstols namn. (punkt 2)
  • Jag har fortfarande inte fått en definition av begreppet "trafikstråk" som jag begriper mig på. I alla fall inte en som innebär att begreppet kan omfatta en betydande del av svenska folket. (punkt 4)
  • Det pågår en utredning om Säpos tillgång eller icke-tillgång till FRA-spaning trots att en av punkter uttryckligen utesluter deras tillgång till avlyssnad information. (punkt 6,7)
  • Underrättelseskyldigheten till enskild verkar inte vara praktiskt genomförbar (punkt 11)
Med så många tveksamheter tror jag det inte är troligt att det verkligen går att sy ihop alltihopa. Här har Alliansen en chans att visa att man vill föra en politik som verkligen funkar i praktiken; går det inte att skapa en bra lag på en eftermiddag (det var ungefär så lång tid det tog att skriva ihop de femton punkterna efter att frågan återremitterats, precis innan midsommar förra året...), så ska man inte försöka göra det. Gör om, gör rätt. Även om det tar lite längre tid; ingen har nämligen heller ännu lyckats förklara varför det var så ohyggligt bråttom att ta beslutet om FRA-lagen alldeles precis innan midsommar förra året, och varför det inte kunde vänta några månader i alla fall.

Jag vill också uppmärksamma demonstrationen som Centeruppropet är med och samarrangerar nu på onsdag runt Stockholmsprogrammet. Läs mer hos Erik, Markus, Oscar (som kommer tala).

Själv har jag tänkt att få en välförtjänt semester (om man nu kan kalla det "semester" när man lovat sina föräldrar att hjälpa till att byta tak...) och jag sätter mig därför på tåget mot västkusten imorgon, ni får alltså demonstrera på egen hand utan mig. Ändrade planer; biljetten ombokad till på torsdag. Kommer på onsdag.

02 juli 2009

Äntligen konkurrens om tågresenärerna!

För ett par veckor sedan togs beslut om att SJ:s monopol på lönsam tågtrafik i Sverige avslutas. Trevligt! Än så länge är det dock bara veckoslutstrafik som tillåts, under de kommande åren kommer det successivt att reformeras mera.

De rödgröna har naturligtvis redan innan första tåget hunnit lämna stationen, bestämt sig för att låta reformen gå i retur.

Beslutet togs med kort varsel, och alltså är de flesta privata tågoperatörerna inte helt redo för att hantera möjligheten. Undantaget är Veolia, som kör sin första avgång från Stockholm C kvart över tolv imorgon mot Malmö, med flera stopp på vägen. Biljetten kostar 299 kronor, om man åker hela vägen och inte är ungdom eller student, vill säga. För de grupperna är priset rabatterat. En riktigt trevlig lågprisuppstickare, som snart lär köra med helt fullsatta tåg om de fortsätter med samma priser!

En del har uttryckt oro över att det ska bli krångligare att köpa biljetter när konkurrensen griper in. Jag konstaterar ganska nöjt, att än så länge hjälper både SJ och Veolia varandra med biljettförsäljningen. Jag hoppas att detta samarbete kommer att utökas till att även gälla andra kommande tågbolag. Det vinner de dels själva på - det är mycket bättre att sälja en biljett till ett konkurrerande tågföretag i det långa loppet, än att få kunder som hellre åker flyg eller kör bil!

Vidare så kan konstateras att järnvägsnätet idag är ganska fullknökat. Det är utan tvekan sant. Däremot betyder det inte att det skulle kunna vara fler som reser med tåg, förutom i den allra värsta högtrafiken kör SJ ofta med ganska korta tåg. Längre tåg har plats med fler passagerare. Dessutom är det ganska ofta jag konstaterat att jag sitter i ett halvfullt tåg (särskilt mitt på dagen) trots att biljetterna till avgången i fråga redan hunnit bli ganska dyra.

Andra oroar sig för att den för företagen olönsamma trafiken ska försvinna - men den handlas redan idag upp av Rikstrafiken. Det är meningen att den på det viset ska finansiera sig själv. Om SJ idag använder pengar från exempelvis trafiken mellan Stockholm och Göteborg till att sänka de anbuden, så är det i praktiken prisdumping.

Slutligen avskräcks en del av hur det gick med "avregleringen" i England. Man måste dock komma ihåg att den "avreglering" som gjordes där innebar att tågbolag finns ensamrätt på vissa sträckor efter en upphandling. Ungefär så som idag gäller för resor mellan Stockholm C och Arlanda, där enda direktanslutningen körs av A-Train, som tar över 200 kr för en resa på drygt fyra mil. Inte ens SJ är i närheten av den prisbilden...

Som sammanfattning: Lycka till Veolia och andra kommande aktörer. Må bästa tågbolag vinna!

01 juli 2009

Maud om partiets integritetspolitik: "Vi får bli bättre"

Det har idag varit Centerpartiets dag i Almedalen, något som på ett naturligt sätt satt spotlighten på vårt parti. Som ett led i det har även Erik Hultin fått in en debattartikel i Expressen, där han diskuterar implikationerna av hur integritetsfrågorna skötts av Centerpartiet det senaste året. Anders Flanking svarar på sin blogg. Även Magnus Andersson (ordförande för CUF) och övriga borgerliga ungdomsförbund är kritiska. Den som sammanfattar kritiken bäst är dock, intressant nog, vår partiordförande Maud, i en intervju i P1 Morgon:
"Vi får bli bättre. Vi får inte skylla på väljarna, vi måste skylla på oss själva."
Huvudet på spiken! Men hur ska vi bli bättre? Det är inte alldeles klart, varken från radiointervjun, eller från Mauds tal idag, där integritetsfrågorna överhuvudtaget inte nämns. Man måste ha en konkret tanke när man sätter igång ett sådant arbete! Och man måste ha en tydlig målsättning - vad, rent handgripligt, är det vi ska försöka uppnå? Det måste vara tydligt såväl för medlemmar som sympatisörer vart vi är på väg. Oförutsägbara partier brukar tappa förtroende i största allmänhet när väljare inte vågar lita på att det som sägs är det som verkligen menas...

Jag har de senaste veckorna dock kunnat se en ytterligt försiktig antydan till en långsam reträtt på området: för några veckor sedan välkomnade Maud i riksdagen ett samarbete med Piratpartiet i Europaparlamentet, även om det sedan inte blev något med det. Lena Ek anmälde för en dryg månad sedan en anmälan av universitet som utan prövning stänger av sina studenter från internet. Kerstin Lundgren problematiserar IPRED på sin blogg, men applicerar lagen om det uteslutna tredje slarvigt. Det finns många som varken vill ha dagens situation eller anarki (dagens situation kan för övrigt sägas innebära ett visst mått av just anarki - ansvaret för att patrullera internet lämnas ju i och med IPRED till viss del uttryckligen över till privata företag). Johan Linander har krävt att ACTA-förhandlingarna öppnas. Anders Flanking har tydligt hänvisat förslaget om abortregister till papperskorgen. Slutligen har man rent allmänt valt en relativt försiktigare retorik i frågorna, ungefär som man är försiktiga att inte säga något som kan övertolkas. Kort sagt, efter över ett år verkar det så smått som man har börjat ta till sig det vi i Centeruppropet påpekade för snart ett år sen. Bättre sent än aldrig?

Läs även: Johan, Sophia, Ulf, Markus, Erik, Tim, Hans, Mark och Björn.