14 april 2015

Upprustning av strandpromenaden i Huvudsta

Att ha trevliga och välskötta stadsmiljöer som man kan trivas i är viktigt för mig. Särskilt gäller det parker och grönområden, som är viktiga utflyktsmål för många solnabor, och som fungerar som gröna lungor för staden.

Ett av de projekt som kommer genomföras nu under våren, är en upprustning av strandpromenaden i Huvudsta. Grusvägen kommer asfalteras, räcke sättas upp längs en kortare sträcka, och belysningen bytas ut. Trevligt! Det underlättar för både gående och cyklister på sträckan som är ett viktigt grön-, cykel- och promenadstråk.