18 mars 2015

Vårtecken

I tidningen häromveckan hade man frågat olika Solnabor om vårtecken. För mig som sitter som ordförande i Tekniska nämnden är det väldigt tydligt när vintern upphör: medborgarna slutar ringa in med synpunkter om halkbekämpning och snöröjning, utan börjar ringa in med synpunkter på städning och grussopning istället. Den tiden har nu kommit!

Eftersom våren är tidig i år kommer det ske en extra grovsopning i förtid på viktigare platser. Den gör inte att gatorna blir helt fria från grus, men den är betydligt billigare att genomföra än en riktig finsopning och får bort det grus som har störst betydelse för trafiksäkerheten: Det rullgrus som ligger illa till för gående och cyklister.

Finsopningen ska hos oss bli helt färdig till den sista april. Att sopa hela Solna tar flera veckor och det är därför vi inte är överallt samtidigt. Naturligtvis är det viktigt att du tänker på att inte parkera din bil när gatan har städdag - i så fall kommer entreprenören inte åt att sopa, och dessutom får du förstås parkeringsböter. Det står uttryckligen i avtalet att städning ska göras på alla städdagar - uteblir det så hoppas jag att du felanmäler!

Jag kan också konstatera att Solna har fått en hel del beröm för att viktiga stråk för gång och cykel sopsaltas. En stor fördel med den metoden är att behovet av att sopa bort gruset på våren är litet, eftersom man i princip inte spridit ut något grus under vintern. Redan i februari var det vårföre på cykelbanorna, och nu börjar det vara riktigt trevligt att ta en cykeltur, njuta av fartvinden, den blå himlen och det underbara vårvädret!

06 mars 2015

Kommunfullmäktige positivt till gång och (c)ykelbro vid Ålkistan

Foto: Johan Fredriksson, CC-BY-SA-3.0
I måndags behandlade kommunfullmäktige i Solna en långkörare - Monica Erikssons motion om en ny bro för gående och cyklister över Ålkistan. Två val och 6½ år har det gått sedan hon skrev motionen. Nu slutade det till sist ändå med att staden som helhet ställde sig positivt. Idén hade vi i Centerpartiet redan lanserat i valrörelsen 2006.

Det är lätt att förstå behovet av en bättre förbindelse när man tittar på en karta hur dagens förbindelse ser ut. För den som färdas längre sträckor rör man sig i motorvägens plan - markerat i blått i nedanstående karta. Någorlunda smidigt för den som cykelpendlar en längre sträcka, men knappast en trevlig trafikmiljö med tanke på buller och utsläpp. Men den som försöker röra sig runt Brunnsviken tvingas till en färdväg som är minst sagt ologisk - markerad i rött. Den är dessutom försedd med flera trappor så den som antingen rör sig i rullstol, med cykel eller barnvagn göre sig icke besvär.


I kommunstyrelsens förslag ingår också att man ska titta bredare på möjliga finansieringslösningar och plocka in idén om en ny bro i arbetet med Bergshamrastrategin. Det gör att man inte lika tydligt låser fast sig vid en enda möjlig finansieringslösning, utan också ger möjlighet för exempelvis finna finansiering via andra håll. Det tycker jag är bra, det ökar chansen att bron till slut verkligen kommer till stånd.

Läs även: Äldre inlägg av mig och Anders.