21 november 2014

Nomineringarna för Centerpartiet i Solna

I onsdags kväll hade vi i Centerpartiet i Solna medlemsmöte för behandling av nomineringar till nämnder och styrelser inom Solna stad. Jag ser starkt fram mot att jobba ihop med ett riktigt bra gäng under de kommande åren!
 
Församling Position Person
Kommunfullmäktige Ledamot Magnus Persson

Ledamot Anna Lasses

Ersättare Martin Karlsson

Ersättare Paul Westin
Kommunstyrelsen Kommunalråd* Magnus Persson
Byggnadsnämnden Ledamot Malin Borg
Tekniska nämnden Ordförande Magnus Persson
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot Anna Lasses
Kompetensnämnden Ledamot Peder Kargl
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot Axel Östlund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande** Anna Lasses
Socialnämnden Ledamot Ebtisam Aldebe
Omvårdnadsnämnden Ledamot Martin Karlsson
Arvodeskommittén 2:e v. ordförande Monica Eriksson

Ersättare Jörgen Palmgren
Internationella kommittén Ledamot Axel Östlund
Likabehandlingskommittén Ledamot Paul Westin
Kommunrevisionen Revisor Anders Palm
Valnämnden Ledamot Jörgen Palmgren

Ersättare (vakant)
Överförmyndarnämnden Ersättare Marcela Arosenius
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot Staffan Löfmark
Kommunala pensionärsrådet Ledamot Jörgen Palmgren
Kommunala trygghetsrådet Ledamot Ingemar Andersson
Signalisten Ledamot Anders Karlsson
Råsunda Förstad Vice ordförande Magnus Persson
Överjärva Gård Ordförande Monica Ericsson
Solna Vatten Ledamot Lina Thunman
Kommunförbundet Stockholms län Ombud Magnus Persson
Norrenergi Ersättare Paul Westin
Norrvatten Ombud Magnus Persson
Solna tingsrätt Nämndeman Kathrin Schildt
Nämndeman Eva-Britt Sandlund

* Centerpartiets kommunalråd är även gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.
** Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ordförande är ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Östra Sveriges luftvårdsförbund.

I landstinget har dessutom Eva-Britt Sandlund sedan tidigare tagit plats som ersättare både i landstingsfullmäktige och Patientnämnden.

12 november 2014

Centerpartiet tar mer plats i Solna

Sedan ett tag har resultatet från förhandlingarna om styret i Solna blivit offentligt. För oss i Centerpartiet, som var enda alliansparti som ökade, kan man se en hel del trevliga nyheter. Vi tar hand om flera ordförandeposter:
  • Ordförande i Tekniska nämnden
  • Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Vice ordförande i Råsunda förstad
  • Ordförande i Överjärva gård
  • 2:a vice ordförande i Arvodeskommittén
Jag är nöjd med förhandlingsresultatet - och kan konstatera att Centerpartiet tar mer plats i solnapolitiken än på flera decennier. Förra mandatperioden hade vi som jämförelse bara två vice ordförandeposter: i Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt i Bostadsstiftelsen Signalisten.

Vi kan också glädja oss åt att våra partimedlemmar som kommer sitta i de stora facknämnderna samtliga kommer att sitta på ordinarie mandat och att vi även får insyn på nya platser: de tre kommunala råden, Solna Vatten, Norrenergi och Norrvatten.

Just nu pågår arbetet för fullt inom Centerpartiet med nomineringarna till de olika posterna, som ska beslutas på ett medlemsmöte 19 november nästa vecka. Helt officiellt blir resultatet sedan efter det formella beslutet i kommunfullmäktige den 25 november. Ett par positioner har personer valts till redan på första fullmäktige i oktober - det gäller kommunstyrelsen, revisionen samt arvodeskommittén.

Hela listan med uppdrag nedan efter resultat från kommunvalet samt förhandlingarna:

Församling Position Person
Kommunfullmäktige Ledamot Magnus Persson

Ledamot Anna Lasses

Ersättare Martin Karlsson

Ersättare Paul Westin
Kommunstyrelsen Kommunalråd* Magnus Persson
Byggnadsnämnden Ledamot
Tekniska nämnden Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kompetensnämnden Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande**
Socialnämnden Ledamot
Omvårdnadsnämnden Ledamot
Arvodeskommittén 2:e v. ordförande Monica Eriksson

Ersättare Jörgen Palmgren
Internationella kommittén Ledamot
Likabehandlingskommittén Ledamot
Kommunrevisionen Revisor Anders Palm
Valnämnden Ledamot

Ersättare
Överförmyndarnämnden Ersättare
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Kommunala trygghetsrådet Ledamot
Signalisten Ledamot
Råsunda Förstad Vice ordförande
Överjärva Gård Ordförande
Solna Vatten Ledamot
Kommunförbundet Stockholms län Ombud
Norrenergi Ersättare
Norrvatten Ombud
Solna tingsrätt Nämndeman
* Centerpartiets kommunalråd är även gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.
** Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ordförande är ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Östra Sveriges luftvårdsförbund.