21 november 2014

Nomineringarna för Centerpartiet i Solna

I onsdags kväll hade vi i Centerpartiet i Solna medlemsmöte för behandling av nomineringar till nämnder och styrelser inom Solna stad. Jag ser starkt fram mot att jobba ihop med ett riktigt bra gäng under de kommande åren!
 
Församling Position Person
Kommunfullmäktige Ledamot Magnus Persson

Ledamot Anna Lasses

Ersättare Martin Karlsson

Ersättare Paul Westin
Kommunstyrelsen Kommunalråd* Magnus Persson
Byggnadsnämnden Ledamot Malin Borg
Tekniska nämnden Ordförande Magnus Persson
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot Anna Lasses
Kompetensnämnden Ledamot Peder Kargl
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot Axel Östlund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande** Anna Lasses
Socialnämnden Ledamot Ebtisam Aldebe
Omvårdnadsnämnden Ledamot Martin Karlsson
Arvodeskommittén 2:e v. ordförande Monica Eriksson

Ersättare Jörgen Palmgren
Internationella kommittén Ledamot Axel Östlund
Likabehandlingskommittén Ledamot Paul Westin
Kommunrevisionen Revisor Anders Palm
Valnämnden Ledamot Jörgen Palmgren

Ersättare (vakant)
Överförmyndarnämnden Ersättare Marcela Arosenius
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot Staffan Löfmark
Kommunala pensionärsrådet Ledamot Jörgen Palmgren
Kommunala trygghetsrådet Ledamot Ingemar Andersson
Signalisten Ledamot Anders Karlsson
Råsunda Förstad Vice ordförande Magnus Persson
Överjärva Gård Ordförande Monica Ericsson
Solna Vatten Ledamot Lina Thunman
Kommunförbundet Stockholms län Ombud Magnus Persson
Norrenergi Ersättare Paul Westin
Norrvatten Ombud Magnus Persson
Solna tingsrätt Nämndeman Kathrin Schildt
Nämndeman Eva-Britt Sandlund

* Centerpartiets kommunalråd är även gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.
** Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ordförande är ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund samt Östra Sveriges luftvårdsförbund.

I landstinget har dessutom Eva-Britt Sandlund sedan tidigare tagit plats som ersättare både i landstingsfullmäktige och Patientnämnden.

Inga kommentarer: