16 november 2008

Inför inte medborgargarden i Sverige, tack!

Jag blir väldigt glad över att Magnus Andersson sätter ned foten. Dåliga lagar ska inte drivas igenom, oavsett om artister och författare i okunskap tycker så. Oavsett om man tycker fildelning är fel eller inte är IPRED-lagen definitivt fel sätt att tackla problemet. Lyckligtvis är det inte alla kreatörer som håller med om att det vore en framkomlig väg.

Vad är då så fel med IPRED-lagen? Jo, det är i praktiken att göra medborgargarden till normalsituationen på upphovsrättens område. Om man jämför med "vanliga" (vad det nu ska betyda) brott, exempelvis cykelstölder, skulle motsvarigheten nämligen vara just att ett antal medborgare tar på sig själva rollen att leka polis.

Vad värre är, de inblandade organisationernas motsvarigheter i andra länder har inte direkt imponerat med sin undersökningsförmåga. Kort sagt, inte nog med att man jagar brottslingar utan att vara poliser, man ser dessutom till att även sätta dit uppenbart oskyldiga, som nätverksskrivare och avlidna farmödrar, på vägen. Inget säger egentligen att det skulle funka bättre i Sverige. Redan idag räcker i princip skärmdumpar (som lätt fabriceras) för fällande domar vad gäller upphovsrättsbrott i svenska domstolar. Med föreslagen lagändring gäller civilrätt och inte brottsbalken, vilket ytterligare sänker beviskraven.

09 november 2008

Fredagsmöte i nämnden förra månaden

I den allmänna bloggtorkan förra månaden glömde jag även bort det nämndsmöte som vi höll på den för kommunala sammanhang ovanliga veckodagen fredag. Fyra viktigare ämnen avhandlades, och några mindre som jag utelämnar nedan:

  • Budget och verksamhetsplan för kommande år

  • Presentation av bullerutredningen (rapport, kartor över södra Solna och norra)

  • Det kontroversiella ärendet om Huvudstatvätten kom tillbaka till Miljö- och hälsoskyddsnämnden en andra runda (det behandlades förra gången i maj). Eftersom man inte tagit full hänsyn till våra synpunkter senast skickade vi flera av dem en gång till. Särskilt med tanke på att vi tidigare samma dag fått redovisat att området är ett av de tystare i Solna är det bra att industriverksamheten på platsen kommer bort - men det är också viktigt att den bebyggelse som planeras byggs på rätt sätt, så den stör så litet som möjligt.

  • Justering av hälsoskyddstaxorna, dels på grund av att delar av verksamheten lämnas över till andra myndigheter, dels för att det index (AKI) nämnden använde inte kommer underhållas efter nyår av SCB. Det ersätts nu av KPI istället.

02 november 2008

Bloggtorka och FRA-lag

Jag försöker med det här inlägget skicka en liten ursäkt till alla som har väntat över en månad på nästa inlägg. Jag har haft fullt upp med jobbet under hela oktober - projektet som finansierar min forskning närmar sig sitt slut. Det har helt enkelt inte funnits ork över till att blogga också.

Den fråga som varit störst den senaste månaden för min del har varit FRA-frågan. Det är över en månad sedan Alliansen kom överens. De 15 punkterna kan inte beskrivas som annat än en seger för Alliansens interna gräsrotskritiker. Samtidigt känns det lite grann som en pyrrhusseger. Maggropskänslan är att det nya förslaget är mer ett sätt att rädda ansiktet än att driva liberal politik. Debatten dog dessutom helt och hållet i samband med förslaget, som ändå är hyfsat bra, även om det inte svarar på all kritik.

Man verkar fortfarande inte helt på det klara vem som ska filtrera trafiken för FRA. Man har tydligt förstått att kritikerna inte gillar att FRA får trafiken, men inte att anledningen därtill är att FRA fungerar som statens förlängda arm. Förslaget att låta en annan myndighet är därmed i detta avseende nästan lika dåligt som ursprungsförslaget.

Men - vi har ännu inte någon konkret lagtext att ta ställning till. Regeringen har fortfarande chansen att småjustera den exakta lagformuleringen, och jag hoppas verkligen att man även tar detta problem till sig, och försöker hitta en lösning tills det konkreta lagförslaget släpps.