30 april 2007

Mona och Wanja ute och cyklar

"Den borgerliga regeringens försämring av arbetslöshetskassan drabbar dem med lägst löner hårdast."


Vänta nu lite. Sänkningen av a-kassan drabbar dem med låga löner hårdast? Det har jag svårt att se. Den som har en lön, om än låg, är ju inte kvalificerad till a-kassan. Enda undantaget till det som jag kan se är deltidsarbetslösa. I övrigt drabbar sänkningen av a-kassan dem utan löner.

Cykelturen fortsätter:

"En anställd som har 25 000 kronor i månadslön förlorar nästan halva sin inkomst vid arbetslöshet."


Jag trodde den här insändaren skulle handla om dem med låga löner med tanke på föregående citat? Det där är inte ett dugg lågt (det är så högt att skämt om Glocalnet är fullständigt uteslutna!). Den där lönesumman ligger helt enkelt långt över medelinkomsten i Sverige, ca 18 500 kr i månaden.

Lite längre ner:

"Den rikaste tiondelen av befolkningen får 47 procent av inkomstförändringarna. Kvinnor får 40 procent, män 60 procent. Storstad får mer än landsbygd."


"Får behålla" menar de. Oavsett om vad man tycker om den ändrade skattepolitiken i sig (inte ens jag gillar alla dess sidor, jag gillar skattesänkningarna men tycker man kunde prioriterat dem helt annorlunda) så är det inte så att staten har börjat betala ut enorma belopp till alla krösusar. Nej, det man har gjort är att inte minska mängden skatt som drivs in från de rika.

Övriga påståenden (eftersom de är ett allmänt drag i den socialdemokratiska politiken) tänkte jag skriva ett längre granskande inlägg om under morgondagens högtidlighållande av arbetarrörelsen.

29 april 2007

Mats Odell om utbildning i privatekonomi

Mats Odell vill att myndigheterna ska utbilda medborgarna i privatekonomi. Nu känner jag tyvärr inte till det brittiska förebildsprogrammet särskilt väl, men att det finns ett behov är det inte någon som helst tvekan om. Ungefär 15% av befolkningen skulle inte klara att skaffa fram 14 000 kr om de bara fick en vecka på sig, inte ens genom att låna av släktingar, vänner, banken eller liknande. Denna grupp är så stor så att det inte bara kan handla om personer som helt enkelt hamnat i ständig arbetslöshet och utanförskap. Samtidigt verkar det som om grundläggande hushållningsknep som att föra kassabok och vanlig enkel sparsamhet är som bortblåsta ur den svenska folksjälen.

De personer som är noggranna och hanterar siffror väl är alltid eftertraktade inom föreningslivet. Den som klarar att sköta en bokföring på korrekt sätt kan ofta vara kassör i hälften av bygdens föreningar - eftersom det är så svårt att hitta någon som kan tillräckligt mycket för att klara av att föra en enkel kassabok.

Varför har det då blivit så här? Jag tror att en stor del av skulden ligger hos det svenska välfärdssystemet. Det är helt enkelt alltför omfattande. Naturligtvis har samhället ett ansvar för att se till att alla medborgare har en grundtrygghet, men när det sociala skyddsnätet passerar den nivån minskar man människornas egna ansvar till den grad att de slutar bry sig. När den ekonomiska situationen för den enskilde människan till större grad bestäms av olika politiska beslut än de personen själv tar, då hamnar de senare på sparlåga.

Vilken blir slutsatsen? Jo, svenskarna behöver säkerligen utbildning i privatekonomi. Frågan är bara om approachen som britterna tagit och som Odell föreslår att vi också ska följa är rätt. Jag vet ärligt talat inte om den är det. Å ena sidan behövs mer medventenhet om dessa frågor - å andra sidan, om kampanjen inte utförs på rätt sätt så är det stor risk att det ses som att man skriver folk på näsan om vad de får/bör göra och inte, istället för att bidra till en större insikt om sin egen ekonomiska situation.

Valborgsplaner

Mina valborgsplaner är fortfarande inte riktigt klara. Först var tanken att jag skulle åka till Göteborg och gå på FestU-kalas och hjälpa till och puffa med något lämpligt, stå i bar helst. Kalaset de ska ha imorgon kommer att vara det största på Chalmers någonsin (7 dansgolv, 12 barer, bollhav, bungy bounce, karaoke, Backyard Babies och säkert en hel del annat kul som jag inte fått med). Fast jag vet inte riktigt om det blir av. FestU har nämligen inte gett mig besked om jag får vara med och jobba med kalaset än, även om det var en vecka sen som jag skickade e-post till dem. De är väl antagligen stressade långt över alla gränser eller något. Biljetterna är sedan länge totalt slutsålda och priserna på svarta marknaden är inte av denna världen.

Jag får se om jag får fatt i dem imorgon. På sätt och vis kan det vara skönt att få en extra kväll och dag därefter ledigt också. Det tar ju ändå lite tid att åka tid ner till Göteborg från Stockholm. Annars var planen att jag den första maj skulle vara i Falkenberg för att diskutera alla förslag inför den kommande CUF-stämman med övriga halländska CUF-are. Får se hur det blir, för jag tycker inte det är lönt att åka ner bara för det. Jag håller kanske kontakten med övriga via telefon eller något...

28 april 2007

LO:s chefsekonom gör en generalblunder när han resonerar runt a-kassan

Även om det gått ett tag sedan den var aktuell vill jag uppmärksamma den huvudledare i DN för en vecka sedan, som skrevs med anledning av en rapport om a-kassan som LO:s ekonomer släppt. Det är först nu jag har haft tid att läsa rapporten i sin helhet...

LO konstaterar i sin rapport att om vissa arbetssökande får en chans att söka arbete fritt, utan regler som fråntar den arbetssökande a-kassan om de tackar nej till ett erbjudet arbete, så skulle dessa arbetssökande kunna hitta ett bättre matchande jobb. Därmed skulle det löna sig - inte bara för den enskilde, utan även för samhället i stort, då skatteintäkterna snart skulle kompensera förlusterna från den utbetalade a-kassan. Med detta som motivering argumenterar LO för betydligt generösare a-kasseregler.

Problemet är bara att de gör ett generalfel i sin analys. En reform som den de föreslår blir inte på det stora hela lönsam, bara för att den är det för vissa individer. Man kan först bedöma om analysen är korrekt när man vet att de ökade kostnader för de arbetssökande som tror att de kommer att hitta ett bättre jobb än det de erbjudits, men ändå inte gör det, inte är större än de ökade intäkter som LO har räknat på. Att bedöma hur många personer detta handlar om har jag inte en susning om hur man ska göra. Rimligtvis inte heller LO, det är kanske därför de inte nämner den lilla detaljen i sin rapport.

Rapporten visar också på hur tydligt värderingarna i den svenska politiska världen skiljer sig från vänster till höger. De borgerliga partierna har alla gemensamt att man anser att det är den enskilde som har det övergripande ansvaret för att skapa ett liv som man trivs med, och sedan ska samhället se till att inte sabba för mycket utan bara gå in och stötta de som verkligen behöver hjälpen. Nu funkar det inte riktigt så idag - efter ett halvårs borgerlig regering är systemen i grunden fortfarande uppbyggda på samma sätt, och att göra de radikala förändringar av dem som egentligen skulle behövas har Alliansen av taktiska skäl inte vågat göra (vilket också är en korrekt strategi, annars hade det blivit ramaskri).

På vänstersidan vill man ge bidrag och understöd till alla och envar, oavsett om det behövs eller inte, och betala allt med skattepengar som man tidigare krävt in från samma personer. Resultatet blir en stor, tung, våt filt över alla som kan och vill ta ansvar för sina egna liv istället.

Tack till Nina och Annie för tipset.

Läsvärt om en småföretagares lott i livet

Marcus Fridholm har alldeles nyss skrivit ett läsvärt blogginlägg om småföretagarnas lott i livet. Tydligare kan analysen knappast bli. Genomläsning rekommenderas!

25 april 2007

Datainspektionen granskar Byggnads avtal

Datainspektionen har fått in en anonym anmälan (nej, det var inte jag) om avtalet Byggnads tecknade igår, och ska därför granska om det är förenligt med personuppgiftslagen. Grunden till klagomålet är precis de invändningar jag hade igår. Det ska bli spännande att få läsa resultatet av en granskning av ärendet av någon mer insatt i juridik än mig själv - jag ser fram mot resultatet av granskningen!

24 april 2007

Får de verkligen göra så här?

Byggnads och Sveriges byggindustrier har kommit överens och strejkhotet är avvärjt. Alla är nöjda, som det verkar.

Men läs nyheterna lite noggrannare. Samtliga innehåller citatet:

Byggnads har i avtalet drivit igenom en skyldighet för arbetsgivarna att skicka löneuppgifter till Byggnads, inte bara för sina egna medlemmar utan även för oorganiserade medarbetare och de som är medlemmar i andra fackföreningar.


Mycket intressant. Byggnads kräver alltså att få reda på personuppgifter (lönesumma) även för de som inte implicit givit sitt tillstånd till detta genom medlemskap. Vad är det nu personuppgiftslagen säger om hantering av personuppgifter?

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har
lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är
nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller
åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan
ett avtal träffas,

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig
skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken
personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i
samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den
personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till
vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om
detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av
skydd mot kränkning av den personliga integriteten.


Del a, b och e gäller tydligt inte. Inte heller c, d och f kan rimligtvis heller gälla. Visserligen är facket en instans som säger sig skydda arbetarna - men det är också en intresseorganisation. "Arbetare" är hos dem samma sak som medlemmar. Det är ett särintresse, inte ett allmänt intresse.

Kort sagt, som tips till de arbetare som stämde staten i Europadomstolen för att den inte upprätthöll den negativa föreningsfriheten i Sverige: om er arbetsgivare bestämmer sig för att rapportera er lön till Byggnads utan ert medgivande, så har ni möjlighet att se till att ordna ytterligare en smaskig rättegång med Byggnads inblandade...

20 april 2007

Kremeringar inte ett hot mot klimatet

Alarmismen har slagit ner bland de australiensiska forskarna. Ja, det är säkert korrekt att det släpps ut ungefär 50 kg koldioxid vid en kremering. Saken är bara den att det är en totalt försumbar mängd i sammanhanget.

50 kg koldioxid motsvarar ungefär det koldioxidutsläpp som en normal familjebil släpper ut vid en resa på 25 mil, eller ungefär den sträcka en genomsnittlig bil rullar på en vecka.

En svensk släpper varje år i genomsnitt ut 6,6 ton koldioxid. Det tar alltså ungefär 56 timmar, knappt tre dygn, att släppa ut samma mängd koldioxid som släpps ut vid en kremering.

För en australiensare blir jämförelsen ännu värre. Eftersom utsläppen per capita är betydligt högre där än i Sverige, visar det sig att en australiensare en genomsnittlig dag i livet orsakar utsläpp av ungefär 53 kg koldioxid. Aningen mer än den dagen han eller hon är död och kremeras...

Kort sagt, det finns betydligt effektivare sätt att minska koldioxidutsläppen medan man lever än att skriva i sitt testamente att man inte vill bli kremerad.

19 april 2007

Studier på helfart bara halv sysselsättning

Både DN och SvD rapporterar idag om den stora undersökningen bland studenter, Studentspegeln 2007. Det som var effektivast rubrikmaterial var att så många studenter inte upplever att studierna kräver att de arbetar ungefärligen 40 timmar i veckan, motsvarande en vanlig heltidsanställning, även om enkäten även innehåller mycket annan intressant statistik.

Detta är dock inte någon ny sanning. Det har länge varit allmänt känt bland Chalmersstudenter att matematikkurserna på universitetet ofta har ungefär samma innehåll - men är några poäng längre. Variationerna är mycket stora även mellan övriga utbildningar - det är allra flest av civilingenjörsstuderande och läkarstudenter som tycker att studierna kräver fullt engagemang, betydligt fler än bland de som studerar på andra utbildningar.

Att en enskild student klarar av sina studier som halvtidssysselsättning tycker jag inte är något större problem. Klarar man av kurskraven, är det upp till var och en vad man vill göra med övrig tid. Om det är ett extrajobb, fritidssysselsättningar eller en annan extrakurs har ingen större betydelse. Jag har själv på egen hand valt att läsa kurser utöver heltidsstudier två av mina studieår. Samtidigt insåg jag rätt ordentligt att läsa ungefär 10 poäng extra per termin är något som de flesta i alla fall inte borde kunna klara av att läsa ovanpå normal studietakt för civilingenjörsstudenter.

Därför är det också oroväckande att så många studenter klarar sig igenom utbildningen utan att lägga ner något större arbete på den. Antingen betyder det att de studenter som söker till utbildningarna har blivit exceptionellt mycket bättre, eller, vilket antagligen är troligare, särskilt om man beaktar utvecklingen av nyintagna civilingenjörsstuderandes matematikkunskaper, så har utbildningarnas krav på studenterna sänkts. Och det är inte bra - antingen är utbildningen så enkel att den borde kunna klaras av på kortare tid, eller så nås helt enkelt inte kvalitetskraven. Oavsett vilket av fallen som stämmer, så är det ett slöseri av tid, pengar och resurser såväl för studenten som samhället i stort.

Uppdatering: Även Hallandsposten skriver om undersökningen.

14 april 2007

Det duger inte, Ullenhag

Det duger inte, Erik Ullenhag. Visserligen vann du tveklöst debatten mot Jimmie Åkesson, men det har inte med saken att göra. Det var inte därför du valde att ta den. Det var för att minska stödet för Sverigedemokraterna som du valde att debattera mot dem. Och det misslyckades du med.

Det räcker inte bara att vinna mot Sverigedemokraterna om man väljer att debattera mot dem. Det gäller att formligen utklassa dem - om så bara var tjugonde tittare tyckte att Jimmie gjorde bäst ifrån sig av debattanterna, så har (sd) uppnått sitt mål - att öka röstetalet. De siktar ju inte alls på att ta regeringsmakten från Folkpartiet och alliansen - deras mål är att öka rösterna med någon procentandel och därmed överhuvudtaget ta sig in i riksdagen.

För att genomföra en debatt där man lyckas mot detta mål måste man vara välförberedd. Jag skulle vilja påstå att man måste vara mycket mer förberedd än i vanliga debatter, även om det tydligt märks att Jimmie Åkesson inte är världens bästa debattör. Det kommer nämligen fortfarande finnas de som går på hans argument - och det kommer finnas de som väljer att ta hans parti även om man lyckas för bra, eftersom partiet odlat bilden att de är en underdog som vågar säga det som andra inte vågar.

Inte heller Lars Adaktusson skötte sin roll som debattledare väl. Det märktes tydligt att han hade valt att behandla bägge företrädare olika. Att Jimmie granskades betydligt hårdare av honom innebär tyvärr att bilden av en underdog förstärks - det var mer av två parallella intervjuer - en välvillig med Erik och en kritisk med Jimmie. Det hade varit betydligt smartare av Lars att ge Erik Ullenhag tips om de mycket välgenomtänkta invändningar han hade - och Erik hade nog behövt det för att debatten skulle blivit bra.

SSU återanvänder

Nästa vecka drar SSU igång en kampanj om hållbar utveckling. Naturligtvis föregår man med gott exempel och återanvänder en gammal CUF-kampanj (läs kommentarerna) från 1998...

11 april 2007

Ettårsjubileum

Idag har det gått ett år sedan jag startade den här bloggen. Därefter har det blivit ytterligare 135 inlägg (med detta), en del långa och utförliga, en del mycket korta.

Sedan den 17:e augusti förra året följer jag även med hjälp av Google Analytics besökarstatistiken för bloggen. Sedan dess har jag haft totalt drygt 4 000 besökare, från hela Sverige och därutöver nästan varje del av världen, nästan 50 länder.

Via Google Analytics kan man även se vad folk har sökt på för att hitta till min blogg. Ettan är, lite otippat, inte sökningar på mitt namn. Det är "partitest". Det var ganska många som hittade DN:s annorlunda partitest via min blogg...

Andra otippade topp-tio-noteringar är "härskartekniker", "laholms tidning" och "timbaland". Den som vill göra efterforskningar kan säkert hitta vilket inlägg som har varit ingång för respektive sökfras.

Vad som är ännu roligare, är att leta udda sökningar. Nedan fås ett axplock:

 • +"käbbel"
 • gräsmattor
 • jag har brutit bäckenbenet
 • hätsk
 • linus torvalds blog
 • teh
 • vems hemsida kommer jag till nu?
 • studentlägenheter i laholm
 • pirates is teh shit
 • kaxar
 • fattat


Vidare verkar det finnas ett antal önskemål om att jag ska differentiera bloggen till att även bli en matblogg:
 • spenatlasagne
 • fläskfilé med currysås
 • enkel spenatlasagne
 • recept på fyra små rätter
 • fläskfile i currysås
 • små rätter recept
 • smÅ rÄtter recept
 • fyra små rätter + recept


Vad tycker ni läsare? Skulle ni uppskatta ett gott recept och matlagningstips någon gång som omväxling? Jag har ett antal favoriter att lägga upp...

10 april 2007

Toward autonomous automotives

För den som är lite mer intresserad av vad det egentligen är jag håller på med om dagarna på KTH finns ett referat av ett av de första papers som skrivits inom DySCAS-projektet att läsa hos IBM.

08 april 2007

Definitionen av ordet rättvisa

PJ Anders Linder tar upp ett intressant ämne i dagens ledare i Svenska Dagbladet. Det gäller om hur definitionen av ordet "rättvisa".

Den version av definitionen av ordet rättvisa som hittills normalt sett gällt i Sverige är "lika för alla". Det är dock absolut inte någon självklarhet att detta är vad som är en rimlig definition av ordet. Väljer man en helt annan synpunkt är det inte ett dugg rättvist - en precis lika rimlig definition av "rättvisa" är att var och en ska belönas efter hur mycket de bidrar till det gemensamma systemet. En tredje möjlig definition är "åt var och en efter behov" - där de som har större behov av samhällsresurser (exempelvis svårt sjuka) ska få en större del av dem.

Uppenbart är alla dessa definitioner av ordet rättvisa inkompatibla med varandra. Än värre är det att det inte bara är tre inkompatibla versioner, som man vid första anblicken antar, utan ännu fler än så (anledningen är att det även finns mer än en definition av "lika", "nyttigt bidrag" och "behov"). Sanningen ligger antagligen någonstans mittemellan alla dessa (och antagligen ytterligare några) tänkbara, rimliga definitioner av ordet rättvisa.

Ordet rättvisa har i själva verket länge varit ett socialdemokratiskt värdeord - ett ord som uttrycker betydligt mer än det egentligen innehåller, och därför ger ett betydligt bredare intryck än vad det egentligen innebär.

Av detta lär vi oss därmed en riktigt viktig sak: När socialdemokraterna påstår att deras politik är ett krav för ett rättvist samhälle, så är det inte sant. Det är ett krav för att samhället ska vara rättvist ur ett socialdemokratiskt perspektiv, men det kan inte innebära att samhället är rättvist - för det finns inte någon entydig definition av rättvisa. Det som är rättvist för den ena människan kan lika gärna orättvist för någon annan. Allt beror på vilken synvinkel man har...

04 april 2007

Far och flyg

Tyvärr har bloggen fått gå lite på sparlåga de senaste bägge veckorna. Förrförra veckan var jag på projektmöte med DySCAS-projektet i Berlin, och när jag kom hem fick jag en stressig vecka som labbhandledare i digitalteknik för 2x30 teknologer om dagen. Allt avslutas med att den här veckan inleds med ett par dagar i Portugal, för deltagande på workshopen NeRES 2007 i den lilla staden Aveiro. Tolv intressanta presentationer blev det (eller ja - jag kanske hellre ska låta någon annan döma den jag höll själv). Den gemensamma tanken efteråt var att försöka omsätta det vi diskuterat i ett gemensamt paper, får se om de andra jag håller på att arbeta med hinner bli klara innan dess eller om det blir det första som jag skickar in.

I natt kom jag hur som helst till sist hem och imorgon är sista dagen på KTH innan jag beger mig hemåt på långfredagen. Tyvärr blir det flyg - SJ har fortfarande inte fattat att man inte får kunder om man är dubbelt så dyr som konkurrenterna... Efter lite välförtjänt vila under påskhelgen hoppas jag komma igen med nya analyser här på bloggen den kommande tiden.