28 april 2007

LO:s chefsekonom gör en generalblunder när han resonerar runt a-kassan

Även om det gått ett tag sedan den var aktuell vill jag uppmärksamma den huvudledare i DN för en vecka sedan, som skrevs med anledning av en rapport om a-kassan som LO:s ekonomer släppt. Det är först nu jag har haft tid att läsa rapporten i sin helhet...

LO konstaterar i sin rapport att om vissa arbetssökande får en chans att söka arbete fritt, utan regler som fråntar den arbetssökande a-kassan om de tackar nej till ett erbjudet arbete, så skulle dessa arbetssökande kunna hitta ett bättre matchande jobb. Därmed skulle det löna sig - inte bara för den enskilde, utan även för samhället i stort, då skatteintäkterna snart skulle kompensera förlusterna från den utbetalade a-kassan. Med detta som motivering argumenterar LO för betydligt generösare a-kasseregler.

Problemet är bara att de gör ett generalfel i sin analys. En reform som den de föreslår blir inte på det stora hela lönsam, bara för att den är det för vissa individer. Man kan först bedöma om analysen är korrekt när man vet att de ökade kostnader för de arbetssökande som tror att de kommer att hitta ett bättre jobb än det de erbjudits, men ändå inte gör det, inte är större än de ökade intäkter som LO har räknat på. Att bedöma hur många personer detta handlar om har jag inte en susning om hur man ska göra. Rimligtvis inte heller LO, det är kanske därför de inte nämner den lilla detaljen i sin rapport.

Rapporten visar också på hur tydligt värderingarna i den svenska politiska världen skiljer sig från vänster till höger. De borgerliga partierna har alla gemensamt att man anser att det är den enskilde som har det övergripande ansvaret för att skapa ett liv som man trivs med, och sedan ska samhället se till att inte sabba för mycket utan bara gå in och stötta de som verkligen behöver hjälpen. Nu funkar det inte riktigt så idag - efter ett halvårs borgerlig regering är systemen i grunden fortfarande uppbyggda på samma sätt, och att göra de radikala förändringar av dem som egentligen skulle behövas har Alliansen av taktiska skäl inte vågat göra (vilket också är en korrekt strategi, annars hade det blivit ramaskri).

På vänstersidan vill man ge bidrag och understöd till alla och envar, oavsett om det behövs eller inte, och betala allt med skattepengar som man tidigare krävt in från samma personer. Resultatet blir en stor, tung, våt filt över alla som kan och vill ta ansvar för sina egna liv istället.

Tack till Nina och Annie för tipset.

Inga kommentarer: