19 april 2007

Studier på helfart bara halv sysselsättning

Både DN och SvD rapporterar idag om den stora undersökningen bland studenter, Studentspegeln 2007. Det som var effektivast rubrikmaterial var att så många studenter inte upplever att studierna kräver att de arbetar ungefärligen 40 timmar i veckan, motsvarande en vanlig heltidsanställning, även om enkäten även innehåller mycket annan intressant statistik.

Detta är dock inte någon ny sanning. Det har länge varit allmänt känt bland Chalmersstudenter att matematikkurserna på universitetet ofta har ungefär samma innehåll - men är några poäng längre. Variationerna är mycket stora även mellan övriga utbildningar - det är allra flest av civilingenjörsstuderande och läkarstudenter som tycker att studierna kräver fullt engagemang, betydligt fler än bland de som studerar på andra utbildningar.

Att en enskild student klarar av sina studier som halvtidssysselsättning tycker jag inte är något större problem. Klarar man av kurskraven, är det upp till var och en vad man vill göra med övrig tid. Om det är ett extrajobb, fritidssysselsättningar eller en annan extrakurs har ingen större betydelse. Jag har själv på egen hand valt att läsa kurser utöver heltidsstudier två av mina studieår. Samtidigt insåg jag rätt ordentligt att läsa ungefär 10 poäng extra per termin är något som de flesta i alla fall inte borde kunna klara av att läsa ovanpå normal studietakt för civilingenjörsstudenter.

Därför är det också oroväckande att så många studenter klarar sig igenom utbildningen utan att lägga ner något större arbete på den. Antingen betyder det att de studenter som söker till utbildningarna har blivit exceptionellt mycket bättre, eller, vilket antagligen är troligare, särskilt om man beaktar utvecklingen av nyintagna civilingenjörsstuderandes matematikkunskaper, så har utbildningarnas krav på studenterna sänkts. Och det är inte bra - antingen är utbildningen så enkel att den borde kunna klaras av på kortare tid, eller så nås helt enkelt inte kvalitetskraven. Oavsett vilket av fallen som stämmer, så är det ett slöseri av tid, pengar och resurser såväl för studenten som samhället i stort.

Uppdatering: Även Hallandsposten skriver om undersökningen.

Inga kommentarer: