29 april 2007

Mats Odell om utbildning i privatekonomi

Mats Odell vill att myndigheterna ska utbilda medborgarna i privatekonomi. Nu känner jag tyvärr inte till det brittiska förebildsprogrammet särskilt väl, men att det finns ett behov är det inte någon som helst tvekan om. Ungefär 15% av befolkningen skulle inte klara att skaffa fram 14 000 kr om de bara fick en vecka på sig, inte ens genom att låna av släktingar, vänner, banken eller liknande. Denna grupp är så stor så att det inte bara kan handla om personer som helt enkelt hamnat i ständig arbetslöshet och utanförskap. Samtidigt verkar det som om grundläggande hushållningsknep som att föra kassabok och vanlig enkel sparsamhet är som bortblåsta ur den svenska folksjälen.

De personer som är noggranna och hanterar siffror väl är alltid eftertraktade inom föreningslivet. Den som klarar att sköta en bokföring på korrekt sätt kan ofta vara kassör i hälften av bygdens föreningar - eftersom det är så svårt att hitta någon som kan tillräckligt mycket för att klara av att föra en enkel kassabok.

Varför har det då blivit så här? Jag tror att en stor del av skulden ligger hos det svenska välfärdssystemet. Det är helt enkelt alltför omfattande. Naturligtvis har samhället ett ansvar för att se till att alla medborgare har en grundtrygghet, men när det sociala skyddsnätet passerar den nivån minskar man människornas egna ansvar till den grad att de slutar bry sig. När den ekonomiska situationen för den enskilde människan till större grad bestäms av olika politiska beslut än de personen själv tar, då hamnar de senare på sparlåga.

Vilken blir slutsatsen? Jo, svenskarna behöver säkerligen utbildning i privatekonomi. Frågan är bara om approachen som britterna tagit och som Odell föreslår att vi också ska följa är rätt. Jag vet ärligt talat inte om den är det. Å ena sidan behövs mer medventenhet om dessa frågor - å andra sidan, om kampanjen inte utförs på rätt sätt så är det stor risk att det ses som att man skriver folk på näsan om vad de får/bör göra och inte, istället för att bidra till en större insikt om sin egen ekonomiska situation.

Inga kommentarer: