29 juli 2006

Skräpkommentarer

Jag har tyvärr drabbats av spam i en hel del äldre inlägg. Tyvärr är det smidigaste sättet att bekämpa detta på Blogspot att tvinga kommenterande besökare att fylla i några bokstäver från en captcha när de skriver kommentarer. Inte mycket att göra åt - men förhoppningsvis något ni ska slippa när jag väl hunnit bygga mitt eget bloggsystem...

Hur vi löser problemet med arbetslösheten

Paula Ternström, teaterdirektör på Odenteatern i Stockholm, skriver i ett debattinlägg i Aftonbladet om hur hon ser på företagandeklimatet i Sverige. Hon delar i mångt och mycket min syn - företagarklimatet är uruselt, i alla fall om man som vi bägge tycker, inte bara ska bry sig om storföretagen utan även om de mindre företagen. Utan små, nystartade, företag kanske vi inte får framtida världssuccéer som kan matcha IKEA, Ericsson och Volvo igen...

Jag delar förvisso inte åsikter med henne om den exakta utformningen av förslag för att lösa problemet, men den allmäna kompassriktningen är jag fullständigt överens med henne om och själva debattartikeln är mycket välskriven och harmoniserar helt med min syn på frågan (och hon har också förstått hur mycket (s) vill göra för småföretagare - det vill säga i stort sett ingenting). Det måste bli enklare att vara småföretagare i Sverige. Fler måste bli en superhjälte genom att vara arbetsgivare för andra.

25 juli 2006

Uppdaterad siddesign

Jag har uppdaterat designen på bloggen något. Nu finns det länkar till kommentarerna i listan med de senaste inläggen också, så att den som följer debatten snabbt kan få en överblick över hur mycket som sagts i olika frågor utan att behöva kika på siffran under varje inlägg.

17 juli 2006

Hastighetsbegränsning

För er som undrar varför jag sänkt produktionen på bloggen så har jag i helgen hållit på att kånka lådor med prylar till nya lägenheten. Kort sagt, jag har inte hunnit med att tänka intellektuellt alls.

Jag har idag även hunnit med att börja på nästa sommarkurs - E-handel och internetmarknadsföring - som jag läser på det nybyggda Campus Varberg. Det blir förstås en bit att åka dit två gånger i veckan, men det får gå. Det är ändå bara en månad det handlar om...

Medelhavsväder

Aftonbladet skriver om att årets sommar antagligen kommer att bli den varmaste sommaren någonsin. Det är förvisso trevligt för turisterna på stranden, men med en vidare blick är det en tydlig indikation på framtida problem.

Det har faktiskt varit så att det de senaste åren varit vanligare att vädret varit rekordvarmt (eller i alla fall bland de allra varmaste) än att det inte varit det. Det är svårt att tro att anledningen är något annat än en begynnande global uppvärmning.

Aftonbladet skriver också, väldigt påpassligt, vilka följder en uppvärmning på lite längre sikt skulle kunna tänkas ha. För en gångs skull lämnar de dessutom sin vanliga skvallerjournalistik på hyllan och skriver faktiskt riktigt läsvärt.

Om världsmedeltemperaturen höjs en grad kan Skanör-Falsterbo svämmas över , om den höjs två grader flyr spanjorerna sitt olidligt varma land under sommaren för det svalare Gotland, tre grader så drabbas Sverige av de värsta skogsbränderna sedan 1300-talet, fyra grader så utplånas den svenska rennäringen, och fem så får vi ta emot klimatflyktingar från franska Provence, där det är ökenväder. Vad jag förstått kommer det ett scenario för en höjning på sex grader imorgon också...

Kort sagt, mycket skrämmande läsning. Det är uppenbart att något behöver göras, nu.

15 juli 2006

Arbet(s)löshetskassa

DN rapporterar om att fackens starka koppling till arbetslöshetskassorna fortfarande lever kvar, trots att det inte längre är tillåtet. A-kassorna bryter mot flera lagregler då man bland annat har differentierade medlemsregler beroende på om man också är fackmedlem.

Så får det bara inte gå till. När a-kassan är statsstödd, får den inte drivas på ett sätt som indirekt motiverar till medlemskap i en politisk organisation (LO är som bekant en av Socialdemokraternas största bidragsgivare). Det är bara inte acceptabelt.

Färdigtentad för den här gången

Det har varit lite trögare med uppdateringar på bloggen på sistone. Det har delvis berott på att jag precis håller på att flytta, men också på att jag idag hade tenta i den första (den i VHDL) av de två sommarkurser på högskolan som jag håller på att läsa. Kändes som att det gick rätt bra, och skönt att vara klar med kursen...

12 juli 2006

Innehållsdeklaration

En del av mina läsare kanske har undrat varför jag valt att ha ordet "ekoliberal" strax under rubriken. Det är ju knappast något gängse uttryck, speciellt inte i den politiska debatten i Sverige...

Första gången jag hörde begreppet var under den CUF-stämman 2004 i Västerås (i alla fall om jag inte blivit alltför senil och frågan debatterades innan dess också). Det var dags för CUF att ta fram ett nytt idéprogram, och faktiskt också, möjligtvis ett helt nytt namn på vår ideologi. Dittills hade den centerpartistiska ideologin alltid kallats ekohumanism, något som bland annat Sofia Karlsson i mitt tycke träffande beskrev som "snälla människor - god miljö". Istället hade arbetsgruppen, lite provokativt, satt rubriken ekoliberalism på programmet istället. Eftersom det traditionellt varit väldigt tabu att kalla sig liberal inom centerrörelsen var det som upplagt för en het debatt. Förutom de bägge redan nämnda orden fanns dessutom frasen "grön socialliberal ideologi" med i tombolatrumman.

Slutresultatet blev i klassisk centerpartistisk anda en kompromiss. Programmet kallades till sist "Ekohumanism - en grön socialliberal ideologi". Ekoliberalismen blev rejält nedröstad, vilket jag tyckte var väldigt synd. Ordet säger ju i sig i princip samma sak som den längre frasen - nästan alla gröna rörelser står också för ett socialt ansvarstagande, precis som socialliberalismen gör.

Att jag är liberal kommer ganska naturligt av att jag tror att människor vill ha så stor möjlighet att bestämma över sina liv själva, och att de får det genom att staten blandar sig i deras liv så lite som det bara går. Att helt släppa människor fria är dock inte rimligt - för att förhindra utnyttjandeförhållanden så är det viktigt att staten tar ett visst, men begränsat, socialt ansvar. Kort sagt, i mångt och mycket räknar jag mig till den klassiska socialliberalismen.

Den ideologin har i sin klassiska tappning dock ett rejält feltänk. Den ser alldeles för kortsiktigt på världen. "Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, utan lånat den av våra barn". Det jag tycker så många liberaler har missat illustreras väldigt väl av det klassiskt liberala citatet:

"Varje människas friheter bör endast ges de begränsningar som behövs för att ge andra människors möjlighet att utöva samma friheter."

Det citatet får nämligen en väldigt annorlunda tolkning i det ögonblick man gör klart, att man inte heller vill begränsa friheten för framtida medlemmar av människosläktet. Bland annat följer det som en självklarhet att man genom att skjuta över dagens problem med bland annat miljöförstöring till framtiden ingalunda är särskilt liberalt. Då begränsar man ju framtida människors friheter, vilket för en liberal människa knappast borde vara särskilt acceptabelt. Kort sagt, det följer som en nödvändighet av mina socialliberala värderingar att vi ska ha ett samhälle där man visar miljöhänsyn - annars kommer kommande generationer inte ha samma möjligheter att leva livet som de själva väljer som vi har haft.

Jag har därför valt att fortsätta sätta beteckningen ekoliberal på mig, trots att den kanske är ganska ovanlig, även inom Centerpartiet. Den visar tydligt att jag är liberal, men också att jag utöver de klassiska tänk som finns inom liberalismen förstått att det här med att ta hand om miljön är centralt för människors frihet. Samtidigt är det ett (relativt) kort och koncist uttryck, som man rent spontant kan associera till de värderingar jag har.

Presentation av valprogram

Idag finns det artiklar både i HP och LT om presskonferensen vi hade igår. Hallandspostens artikel går att läsa här, medan Laholms Tidning inte lägger upp sina artiklar på nätet - vill man läsa får man skaffa en papperstidning.

Uppsamlingsheat för centerförslag under Almedalsveckan

Rikskändisarna hade det brådis under Almedalsveckan, därför kommer här ett uppsamlingsheat med kortkommentarer till utspel som Centerpartiet och alliansen gjort som jag inte hunnit kommentera tidigare:

Öppenhet mot omvärlden
Centerpartiet vill öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring kraftigt. Är vi öppna för den som är strävsam, kommer de att flytta hit och skapa nya företag och ny tillväxt i Sverige. Jag är totalt övertygad om detta, och stolt över att Centerpartiet har vågat vara så tydliga i framförandet av budskapet. Dessutom är det för mig en ideologisk principfråga - jag vill se väldigt starka skäl för att man ska säga nej till någon att flytta till det land den vill bosätta sig i.

Alliansen överens om fastighetsskatten
Alliansen har kommit överens om att på sikt avskaffa fastighetsskatten. Det är mina ögon rimligt - fastigheter har inte funkat bra som skattesubjekt. Bara för att mina grannar har sålt sina hus med strandtomt dyrt betyder det inte att jag har råd att betala en hög skatt på mitt hus, jag kanske inte har några andra betydande tillgångar. Det återstår dock att se hur, eller om, man ska ersätta intäkterna från fastighetsskatten.

Halverad arbetsgivaravgift för unga
Halverad arbetsgivaravgift för ungdomar skulle naturligtvis sänka företagens lönekostnader för ungdomar. Jag kan se att det här är en åtgärd som jag egentligen inte skulle vilja se. Att differentiera skatter känns inte bra för mig. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten enorm - när drygt var fjärde ungdom är arbetslös krävs extrema åtgärder... Efter regeringsskiftet i höst ska dessa missförhållanden naturligtvis åtgärdas. På sikt är det inte önskvärt att olika regler ska gälla för ungdomar och andra.

Sammanslagna trygghetsförsäkringar
Centerpartiet har lagt ett förslag om att slå ihop arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till en arbetslivsförsäkring. Det ser jag som oerhört positivt - jag har läst alldeles för många historier om folk i tidningarna som är för friska för att anses sjuka av försäkringskassan, men för sjuka för att kunna vara arbetslösa, och därmed stått utanför bägge systemen. Laholm har för övrigt varit en av de sex försökskommunerna som mellan 1998-2003 i det som kallades SocSam, eller varianten just i Laholm, Fyrverkeriet. Det går att läsa mer en bit ner på den här sidan.

Landstinget, kommunen, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden samarbetade för att uppnå gemensamma mål. Samarbetet sågs som mycket positivt av alla inblandade, utom sosseregeringen, som väl antagligen tyckte det funkade alldeles för bra och därmed stängde ner hela försöksprojektet...

Kort sagt, att minska antalet stödsystem är för mig en självklarhet. Färre system, och mindre mängd regler, leder till att den offentliga administrationen blir både enklare att förstå och mindre byråkratisk.

10 juli 2006

Vi har en dröm

Nu har jag i min egenskap av vice webmaster precis lagt ut Centerpartiet i Laholms valprogram på webben. Läs gärna!

Imorgon kommer vi ha presskonferens och berätta för tidningarna om allt bra vi vill göra de kommande åren, så att även de laholmare som inte hänger på min blogg eller lusläser partiernas hemsidor har möjlighet att få reda på vad vi vill genomföra.

08 juli 2006

Segelfartygens återkomst?

Om det inte vore mitt i sommaren så skulle man kunna tro att det är ett första-april-skämt: segelfartygen är på väg tillbaka! Ett företag från Hamburg vid namn SkySails har lanserat ett segel i form av en drake som kan användas som draghjälp för konventionella fartyg.

Det påstås att användning av drakseglet skulle kunna ge drivmedelsbesparingar på upp till en tredjedel. Kul att se att det finns företag som arbetar med alternativ framdrivning för sjöfarten, något som det annars varit tunnsått med. Nu väntar jag bara på det första bioenergidrivna jetplanet...

Någon tolk blev det inte, men väl en ordbok...

Jag bad i veckan om att få en tolk som förstår sossesnacket och kan översätta det till svenska. Tyvärr har jag inte hittat någon sådan, däremot fick jag åtminstone ett tips i tråden om en ordlista.

Titta igenom den hos Marcus Fridholm. Bidra gärna med översättningar av fler nyord. Även översättningar av svenska som vi borgare förstår till socialdemokratiska är tillåtna.

LO i nyheterna igår

Per Bardh, enhetschef LO, uttalade sig med anledning av den nya sajten JobbJakt.se i Rapport igår kväll:

(reportern) Är det inte bättre som de säger som de säger, att det är bättre att få ett jobb till låg lön, att inte få ett jobb alls:

(Per) Ja, men vi har ett välfärdssamhälle som ska ta hand om att om man inte kan få ett jobb så kan man ändå få försörjning från olika system. Det ska vi inte bryta sönder, och vi ska inte göra det genom att förstöra en modell vi har i Sverige med kollektivavtal som reglerar villkoren och vilka löner som ska gälla i varje bransch.

Det här citatet visar väldigt på skillnaderna i ideologi mellan vänstern (kom ihåg att sossarna är till en väldigt stor del finansierade av LO och därmed i princip en av deras knähundar) och de borgerliga.

Pers citat gör det väldigt tydligt att det finns vissa jobb som vi är för fina för - och att det är bättre att man går arbetslös och inte gör något alls, samt låter samhället försörja en, än att försöka göra något åt sin egen situation. Om facket tycker att den lön jag är erbjuden inte är tillräckligt hög så är det facket och inte jag som ska säga stopp. Även om jag inte är med i facket...

Dessutom angriper han en halmgubbe - jag kan i varje fall inte förstå hur en fri lönebildning skulle avskaffa våra trygghetssystem. Trygghetssystemen är det ju riksdagen som beslutar om, och om han inte förstått det så är andelen libertarianer och nyliberaler i Sverige löjligt låg och de har inte skuggan av en chans att genomföra en sådan reform. Och några andra grupper med en sådan agenda kan jag inte komma på - inte ens moderaterna vill ju avskaffa trygghetssystemen, de vill bara reformera dem.

Kort sagt, facket är bra (jag är själv med i ett fackförbund, men det är tack och lov inte ett av medlemsförbunden i LO), men de borde inte blanda sig i vad ickemedlemmar gör. Eller politiken heller, för den delen...

06 juli 2006

S&SSU-tolk, bitte!

Jag ramlade över en intressant captcha idag. Den visas nedan.


En S&SSU-tolk, det vore precis vad jag skulle behöva. De använder nyord så det skriker om det. "Plusjobb" är inte alls jobb exempelvis, utan en arbetsmarknadsåtgärd. Och så vidare...

04 juli 2006

Coolaste bloggaren i Almedalen?

Coolaste bloggaren i Almedalen verkar, så här lite på håll från västkusten, inte någon av de etablerade politikerna vara. Sannningen att säga levererar till och med ungdomsförbunden ganska förutsägbara budskap.

Nej, riktigt, riktigt cool av de som vallfärdat till Gotland för att lobba, mingla bland kändispolitiker och blogga, det är helt klart Arbetslöshetsmonstret!

P.S. Notera dessutom den vackra vita laptopen monstret dessutom använder - god smak har det ärade monstret också!

Sverige är sjukt

Centerpartiets Ungdomsförbund lanserade idag sin valkampanj på webbsidan www.botasverige.nu. Läs mer på kampanjhemsidan om hur vi unga centerpartister vill bota Sverige från ungdomsarbetslösheten.

CUF i Halland kommer att under kampanjens gång rycka ut över hela länet med vår specialanpassade ambulansbil, för att ge första hjälpen, omplåstring och uppmuntran till arbetslösa ungdomar som förlorat framtidstron. Kom gärna och hälsa på oss, och be akutsjukvårdarna i bilen berätta om våra förslag. Vi ses!

03 juli 2006

Pengarna gick till byråkrater?

Enligt en undersökning som Centerpartiet har gjort så har antalet administratörer inom sjukvården ökat med 20% under de senaste fem åren, trots att vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor bara ökat med 5% under samma period. Lönekostnaderna för dessa administratörer, som ligger på ungefär en miljard kronor, skulle räcka till ungefär 1500 läkartjänster.

De ökade anslagen till vården har alltså främst gått till fler pappersvändare. Man frågar sig hur situationen ser ut i skola och omsorg...

01 juli 2006

Oljeberoendet borta efter konsumtionshalvering?

Jag sitter just nu och läser Oljekommissionens rapport som man kan hitta här. Jag kommer säkert att ha fler tankar om denna, dock har jag redan nu en första reflektion.

I inledningen talas det vackert om att få bort Sveriges oljeberoende. Samtidigt föreslår man strax därefter åtgärder som skulle halvera oljeanvändningen, det vill säga vi kommer fortfarande ha en oljekonsumtion motsvarande hälften av dagens år 2020.

Om jag tolkar det här rätt, så innebär det att man med exakt samma logik, att om man röker ett paket cigg om dagen, och minskar till ett halvt paket om dagen, så kan man kalla sig rökfri...