17 juli 2006

Medelhavsväder

Aftonbladet skriver om att årets sommar antagligen kommer att bli den varmaste sommaren någonsin. Det är förvisso trevligt för turisterna på stranden, men med en vidare blick är det en tydlig indikation på framtida problem.

Det har faktiskt varit så att det de senaste åren varit vanligare att vädret varit rekordvarmt (eller i alla fall bland de allra varmaste) än att det inte varit det. Det är svårt att tro att anledningen är något annat än en begynnande global uppvärmning.

Aftonbladet skriver också, väldigt påpassligt, vilka följder en uppvärmning på lite längre sikt skulle kunna tänkas ha. För en gångs skull lämnar de dessutom sin vanliga skvallerjournalistik på hyllan och skriver faktiskt riktigt läsvärt.

Om världsmedeltemperaturen höjs en grad kan Skanör-Falsterbo svämmas över , om den höjs två grader flyr spanjorerna sitt olidligt varma land under sommaren för det svalare Gotland, tre grader så drabbas Sverige av de värsta skogsbränderna sedan 1300-talet, fyra grader så utplånas den svenska rennäringen, och fem så får vi ta emot klimatflyktingar från franska Provence, där det är ökenväder. Vad jag förstått kommer det ett scenario för en höjning på sex grader imorgon också...

Kort sagt, mycket skrämmande läsning. Det är uppenbart att något behöver göras, nu.

5 kommentarer:

Magnus Persson sa...

Det blev visst inte ett sjätte scenario, däremot en sammanfattning av hela artikelserien.

Alkanen sa...

Du kan inte förenkla såhär. Klimatförändringar (vilket en potentiell global uppvärmning innebär) är något mycket större än att några somrar har varit varma.

Du gör samma felslut som alla sensationalistjournalister när de skriver att världen kommer gå under och nordpolen kommer smälta imorgon om vi inte sluta åka bil och använda el idag.

Jordens temperatur går upp och ner konstant, helt utan att det är människors fel, eller för den delen något farligt.

Ta en titta på Klimatbloggens artiklar Klimat: En sammanfattning, Stora klimatförändringar på Mars och Tropiska Antarktis t ex.

Det finns en uppsjö vettiga artiklar och åsikter om klimat där, väl värt en genomläsning om man har massa tid över.

Magnus Persson sa...

Visst är jag välmedveten om att en svala inte gör någon sommar, och att det är omöjligt att visa att anledningen till att det just i år är varmare än någonsin är just växthuseffekten och inte bara slumpen. Jag tog mig helt enkelt friheten att skriva om global uppvärmning, när det är varmt ute och ämnet kändes bekant för mig.

Faktum kvarstår dock att de senaste åren oftare varit varmare än normalt än tvärtom. Det är en långsiktig förändring. Det finns väldigt lite tvivel i forskarsamhället om att det förekommer en global uppvärmning, och att den orsakats av människan (Wikipedia: "Only a small minority of scientists discount the role that humanity's actions have played in recent warming").

Och nej, Jorden kommer inte att gå under. Det ska lite mer till än några små klimatförändringar för att rå på en stenbumling i rymden. Jag tror inte ens att varken djurlivet i stort (däremot säkert enskilda arter, men de dör krasst sett ut på löpande band ändå) eller mänskligheten kommer att försvinna med en global uppvärmning. Vi är tuffare än så. Det det däremot kommer att innebära (följderna har redan kommit för långt för att stoppa, vad vi kan göra är att skadebegränsa och inte ställa till för mycket ny oreda) är att vi kommer att få problem med att vissa delar av planeten Tellus kommer att ha drastiskt förändrade (och ofta försämrade) livsförutsättningar för människor. Som Bangladesh, som riskerar att till hälften förvandlas till havsbotten till följd av stigande havsnivåer. Eller Spanien, som allt oftare drabbas av torka.

Du har även helt rätt i att temperaturerna historiskt har varierat betydligt mer än vad de tidigare har gjort. Det som är så speciellt med den här temperaturförändringen är dock att den, (med klimatologiska mått mätt) sker enormt fort (se diagrammen på Wikipedia exempelvis). Det är också tiotals miljoner år sedan atmosfären hade en motsvarande koldioxidhalt. Kort sagt, vi leker med ett system, det globala klimatet, som vi inte har full förståelse för, och det finns en överhängande risk för att resultatet kan bli klart till vår nackdel.

Anonym sa...

Det finns två problem med din artikel, Magnus:

1. Det är inte ett vetenskapligt faktum att växthuseffekten lett till global uppvärmning. Det finns olika forskare, och olika forskningsresultat, som pekar åt olika håll.

2. Det går inte att dra några konkreta slutsatser om vad som kommer att ske om det verkligen är en uppvärmning på gång. Exempelvis är en teori att detta kommer att ändra på golfströmmen, på ett sådant vis att skandinavien får sibiriskt klimat. En global uppvärmning skulle alltså kunna leda till kallare väder i Sverige.

Det innebär inte att vi kan ignorera växthuseffekten. Även om global uppvärmning bara är ett (av flera) möjligt scenario, så är det tillräckligt skrämmande för att tas på allvar. Det är också därför som jag är för en kraftig utbyggnad av kärnkraften.

Men, det skadar inte att hålla en viss distans från tvärsäkerheten; vi vet alldeles för lite för att kunna uttrycka saker med en sådan säkerhet.

Jag rekommenderar därför att du läser den här artikeln för att få lite balans i frågan.

Magnus Persson sa...

Mattias:

Svar 1) Jag är mycket väl medveten om att det inte är bortom allt tvivel bevisat idag. Dock är det en övervägande majoritet av klimatologerna som tror att det finns ett samband. Kort sagt, det finns alltid forskare som kommer att tycka annorlunda. Vad man måste gå efter är den stora mängden av etablerade forskare. För övrigt finns det ju även gott om forskare som förnekar evolutionen, visserligen bara några av dem biologer, men ändå.

Svar 2) Naturligtvis går det inte att dra några konkreta slutsatser - och Aftonbladets exempel ska just ses som möjliga scenarion, inte nödvändiga sådana. Jag är också mycket väl medveten om teorin att en global uppvärmning för oss i Skandinavien kan leda till en regional nedkylning - men det har i sammanhanget mindre betydelse. Om det globala klimatet radikalt förändras kommer det att leda till att vädret i Sverige förändras också. Ärligt talat skulle, just för Sverige, en uppvärmning vara till gagn för oss människor. Man skulle kunna odla nya grödor exempelvis, så en regional nedkylning är, just för Sveriges vidkommande, ett troligen värre scenario.

Hur som helst, de glasögon jag har på mig när det gäller klimatförändringar ser inte bara på Sverige. Det finns absolut ingen anledning att bara suboptimera, och göra livsbetingelserna i Skandinavien till det enda som avgör hur vi ska kämpa med framtidens klimatförändringar. Även människor i andra delar av världen ska ha frihet att leva sitt liv.

Det känns ändå bra att veta att fler ser problemet med växthuseffekten (oaktat dess bevisbarhet). Oavsett vilket scenario som inbegriper en mänskligt förstärkt växthuseffekt man tittar på, visar nästan alla att när man utan invändningar kan bevisa att människan är skuld till den ökade medeltemperaturen - så är det sedan länge för sent att göra något åt problemet. Jag är helt enkelt inte villig att vänta ut att vetenskapsmännen käbblat färdigt - och ibland behövs skrämskott för att väcka debatten.

Sedan tror jag för min del att en utbyggd kärnkraft har mindre betydelse för att minska utsläppen av koldioxid - i alla fall i Sverige. Kärnkraften används för att försörja elnätet - och den övervägande delen av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transportsektorn. Det som behövs är ny, effektiv, fordonsteknik och ny infrastruktur för nya bränslen - E85 är bara startsteget och fler kommer att komma.