12 juli 2006

Uppsamlingsheat för centerförslag under Almedalsveckan

Rikskändisarna hade det brådis under Almedalsveckan, därför kommer här ett uppsamlingsheat med kortkommentarer till utspel som Centerpartiet och alliansen gjort som jag inte hunnit kommentera tidigare:

Öppenhet mot omvärlden
Centerpartiet vill öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring kraftigt. Är vi öppna för den som är strävsam, kommer de att flytta hit och skapa nya företag och ny tillväxt i Sverige. Jag är totalt övertygad om detta, och stolt över att Centerpartiet har vågat vara så tydliga i framförandet av budskapet. Dessutom är det för mig en ideologisk principfråga - jag vill se väldigt starka skäl för att man ska säga nej till någon att flytta till det land den vill bosätta sig i.

Alliansen överens om fastighetsskatten
Alliansen har kommit överens om att på sikt avskaffa fastighetsskatten. Det är mina ögon rimligt - fastigheter har inte funkat bra som skattesubjekt. Bara för att mina grannar har sålt sina hus med strandtomt dyrt betyder det inte att jag har råd att betala en hög skatt på mitt hus, jag kanske inte har några andra betydande tillgångar. Det återstår dock att se hur, eller om, man ska ersätta intäkterna från fastighetsskatten.

Halverad arbetsgivaravgift för unga
Halverad arbetsgivaravgift för ungdomar skulle naturligtvis sänka företagens lönekostnader för ungdomar. Jag kan se att det här är en åtgärd som jag egentligen inte skulle vilja se. Att differentiera skatter känns inte bra för mig. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten enorm - när drygt var fjärde ungdom är arbetslös krävs extrema åtgärder... Efter regeringsskiftet i höst ska dessa missförhållanden naturligtvis åtgärdas. På sikt är det inte önskvärt att olika regler ska gälla för ungdomar och andra.

Sammanslagna trygghetsförsäkringar
Centerpartiet har lagt ett förslag om att slå ihop arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till en arbetslivsförsäkring. Det ser jag som oerhört positivt - jag har läst alldeles för många historier om folk i tidningarna som är för friska för att anses sjuka av försäkringskassan, men för sjuka för att kunna vara arbetslösa, och därmed stått utanför bägge systemen. Laholm har för övrigt varit en av de sex försökskommunerna som mellan 1998-2003 i det som kallades SocSam, eller varianten just i Laholm, Fyrverkeriet. Det går att läsa mer en bit ner på den här sidan.

Landstinget, kommunen, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden samarbetade för att uppnå gemensamma mål. Samarbetet sågs som mycket positivt av alla inblandade, utom sosseregeringen, som väl antagligen tyckte det funkade alldeles för bra och därmed stängde ner hela försöksprojektet...

Kort sagt, att minska antalet stödsystem är för mig en självklarhet. Färre system, och mindre mängd regler, leder till att den offentliga administrationen blir både enklare att förstå och mindre byråkratisk.

Inga kommentarer: