08 juli 2006

Segelfartygens återkomst?

Om det inte vore mitt i sommaren så skulle man kunna tro att det är ett första-april-skämt: segelfartygen är på väg tillbaka! Ett företag från Hamburg vid namn SkySails har lanserat ett segel i form av en drake som kan användas som draghjälp för konventionella fartyg.

Det påstås att användning av drakseglet skulle kunna ge drivmedelsbesparingar på upp till en tredjedel. Kul att se att det finns företag som arbetar med alternativ framdrivning för sjöfarten, något som det annars varit tunnsått med. Nu väntar jag bara på det första bioenergidrivna jetplanet...

Inga kommentarer: