16 december 2014

Budgeten för Solna reviderad av Alliansen

Vid novembersammanträdet skedde i Solna det motvända som hände i riksdagen: alliansens förslag till budget föll och istället gick socialdemokraternas budget igenom.

Inför budgetfullmäktige den 24/11 fanns det fyra förslag till budget, från vardera Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Under debatten vid mötet framförde Sverigedemokraterna tydligt att de avsåg att rösta på budgeten från (s). Bergshamrapartiet sa tidigt att man tänkte avstå från att rösta.

Vid omröstning röstade de 7 partierna på sina vardera egna förslag. Bergshamrapartiet och Sverigedemokraterna begärde då votering. Alliansens förslag var huvudförslag och Socialdemokraternas blev motförslag. Vid voteringen valde sedan Alliansen att rösta på sitt förslag, och samtliga övriga partier (s, mp, v, sd, bep) valde att lägga sina röster på Socialdemokraternas budget. Miljöpartiet och Vänsterpartiet valde alltså att rösta emot sina egna förslag istället för att exempelvis lägga ner sina röster. Följden blev att kommunfullmäktige antog en socialdemokratisk budget.

Av flera anledningar konstaterades snabbt att den socialdemokratiska budgeten inte användbar att styra staden efter. Den saknade utblick över åren 2016-2017, vilket krävs enligt lag, den saknade målstruktur för staden, och den byggde siffermässigt på att de flesta av stadens taxor skulle revideras, något som (s) hade undlåtit att ta med i sitt förslag. Med andra ord fanns det snabbt en politisk enighet över blockgränserna om behovet av en revidering för att säkerställa att staden ska kunna styras ordentligt.

Efter att vi alla satt oss ner kunde vi redan igår kväll hantera ett budgetrevideringsärende på fullmäktige. Egentligen var alliansens tidigare avsikt att avvakta budgetprocessen på riksnivå och göra en budgetrevidering tidigt 2015 med tydligare politiska prioriteringar, med ett tydligare ekonomiskt underlag från budgetarbetet i riksdagen. Efter att vi haft vårt budgetfullmäktige i november har ju som bekant budgetprocessen även på riksnivå inte gått helt som de styrande tänkt. Eftersom det funnits behov att ompröva budgeten har vi helt enkelt tagit vår revidering tidigare. Vi i alliansen har tagit till oss en del förslag som vi själva också delar; främst en tydlig satsning på skola och förskola. Många av de förslag som lades fram av Socialdemokraterna var också redan tidigare lyfta av de borgerliga partiernas valmanifest, exempelvis övergripande arbete med trafiken, kemikalieplan och tydligt grepp vad gäller underhåll av stadens byggnader och fastigheter. Med det ser vi fram mot det kommande verksamhetsåret.

Läs även: Anders