15 juli 2006

Arbet(s)löshetskassa

DN rapporterar om att fackens starka koppling till arbetslöshetskassorna fortfarande lever kvar, trots att det inte längre är tillåtet. A-kassorna bryter mot flera lagregler då man bland annat har differentierade medlemsregler beroende på om man också är fackmedlem.

Så får det bara inte gå till. När a-kassan är statsstödd, får den inte drivas på ett sätt som indirekt motiverar till medlemskap i en politisk organisation (LO är som bekant en av Socialdemokraternas största bidragsgivare). Det är bara inte acceptabelt.

Inga kommentarer: