08 april 2007

Definitionen av ordet rättvisa

PJ Anders Linder tar upp ett intressant ämne i dagens ledare i Svenska Dagbladet. Det gäller om hur definitionen av ordet "rättvisa".

Den version av definitionen av ordet rättvisa som hittills normalt sett gällt i Sverige är "lika för alla". Det är dock absolut inte någon självklarhet att detta är vad som är en rimlig definition av ordet. Väljer man en helt annan synpunkt är det inte ett dugg rättvist - en precis lika rimlig definition av "rättvisa" är att var och en ska belönas efter hur mycket de bidrar till det gemensamma systemet. En tredje möjlig definition är "åt var och en efter behov" - där de som har större behov av samhällsresurser (exempelvis svårt sjuka) ska få en större del av dem.

Uppenbart är alla dessa definitioner av ordet rättvisa inkompatibla med varandra. Än värre är det att det inte bara är tre inkompatibla versioner, som man vid första anblicken antar, utan ännu fler än så (anledningen är att det även finns mer än en definition av "lika", "nyttigt bidrag" och "behov"). Sanningen ligger antagligen någonstans mittemellan alla dessa (och antagligen ytterligare några) tänkbara, rimliga definitioner av ordet rättvisa.

Ordet rättvisa har i själva verket länge varit ett socialdemokratiskt värdeord - ett ord som uttrycker betydligt mer än det egentligen innehåller, och därför ger ett betydligt bredare intryck än vad det egentligen innebär.

Av detta lär vi oss därmed en riktigt viktig sak: När socialdemokraterna påstår att deras politik är ett krav för ett rättvist samhälle, så är det inte sant. Det är ett krav för att samhället ska vara rättvist ur ett socialdemokratiskt perspektiv, men det kan inte innebära att samhället är rättvist - för det finns inte någon entydig definition av rättvisa. Det som är rättvist för den ena människan kan lika gärna orättvist för någon annan. Allt beror på vilken synvinkel man har...

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vissa föds med god hälsa..andra inte.
Vissa föds av rika föräldrar..andra rakt in i fattigdom
Vissa föds där de krigar..andra i välmående radhusområden och i fred.
Vissa blir vackra.. andra fula
Vissa föds med en begåvning..andra får svårare för sig

Att då definiera RÄTTVISA med att "den som gör mest för samhället ska beönas mest" blir väldigt fel då förutsättningen att kunna bidra är olika.. Vem bidrar mest till samhället då? Är det att på heltid stå o sälja onyttiga hamburgare dränkta i transfett som gör folk sjuka eller är det den timanställda undersköterskan som stämplar upp till heltid som gör mest samhällsnytta här?


?

Magnus Persson sa...

Notera att jag i mitt inlägg inte tar uttrycklig ställning för en enda av dessa definitioner. Det är förvisso en intressant debatt att debattera vilken av definitonerna som ligger närmst sanningen, men det jag uttryckligen angriper med mitt inlägg är att så många politiska grupperingar (och allra främst vänsterfolk) anser sig ha monopol på att definiera vissa politiska ord, som rättvisa.

De nämnda definitionerna har alla för- och nackdelar. Som jag redan skrivit: "sanningen ligger antagligen någonstans mittemellan".

Oavsett om det är liberaler som mig eller socialister som tar ställning för en ensidig definition av rättvisa blir det helt enkelt bara fel - eftersom definitionen av rättvisa inte är entydig - rättvisa är inte samma sak för alla människor.

Anonym sa...

Jag måset få citera mitt favoritcitat av Aristoteles:

"Orättvisa är när Lika behandlas olika men också när
Olika behandla Lika."
Visst är den bra?

Anonym sa...

Liberaler var ju en gång vänster och vad de gör ihop med Moderater förstår jag egentligen inte då liberaler alltid stått i motsatsförhållande till de konservativa,men. Ser man tillbaka på historien har de välbesutna högermänniskona aldrig förespråkat rättvisa. Denna debatt har alltid tagits avliberaler och socialister och den kommer nog även i fortsättningen tillhöra dessa ideologier.

Magnus Persson sa...

Anonym 2: Ett intressant citat, och det bara förstärker vad jag skriver. Som jag skrev i inlägget, det finns inte heller någon entydig definition av "lika" (och därmed inte heller av "olika")...

Anonym 3: Nu består ju (m) inte bara av konservativa, det (i alla fall innan de blev nya) brukade ju vara en något ohelig allians av liberaler och konservativa. Hur de hanterar den konflikten internt är deras problem. Att liberaler kunnat bli mer "höger" i Sverige idag än när ideologierna uppstod har nog mer att göra att samhällsdebatten i Sverige generellt förflyttats vänsterut sedan tiden innan Branting blev statsminister. Jämför exempelvis med situationen i USA, där "liberals" oftast räknas till vänstersidan av politiken. Fast nu hamnar vi ganska off-topic jämfört med var diskussionen startade...

Peter Olevik Dunder sa...

"Rättvisa kommer från vänster" var en av vänsterpartiets slogans inför valet. Det är nästan så att ett litet (TM) skulle platsat där också... Jag tycker ditt resonemang Magnus är rätt, rättvisa är subjektivt och något upplevt inte något absolut.