22 juli 2009

Var är FRAmtidsvisionen?

En av de första grundlektionerna i hur man övertygar folk, är att det inte räcker att säga "Beslutet är fattat. Så här blir det.". Man övertygar få på det viset.

Nej, man måste börja med att hitta en vision om hur samhället ska komma att se ut i framtiden, sedan tydligt förmedla denna bild till dem som man försöker övertyga, och tydligt argumentera varför det borde vara på detta viset. Man behöver inte gå långt för att få en utomordentlig praktisk lektion på ett sådant sätt att föra politik - Alliansen var under den senaste valrörelsen mästare på den här konsten, och vann på det viset ett rejält mått politisk trovärdighet.

Samtidigt verkar man inte alls klara av att föra debatten på detta vis på integritetsområdet. Finns det verkligen en vision om vart man vill hän? Hur menar man i Alliansens partiledningar att ett samhälle bör se ut, och hur kommer man därifrån till det hafsverk som FRA-lagen de facto har blivit?

Det blir inte bättre av det förslag som idag (nåja, det hamnade där redan igår) ligger på bordet, om att utöka tillgången till FRA:s spaning till att även omfatta Säpo, och dessutom vanliga Polisen. Utredningen finns att ladda ner här. Anders Eriksson verkar ha gjort ett acceptabelt jobb - om man utgår från premissen att signalspaning behövs till Polisen. Om man istället ifrågasätter denna premiss, blir det otydligare med nyttan av utredningen. Det står exempelvis ingenting om antalet utredningar som fram till idag kunnat klaras upp genom att avlyssnad radiokommunikation snappats upp; något som är väsentlig information för den som vill bedöma om man delar den subjektiva avvägning som gjorts i utredningen. Att avvägningen är som den är kan dock knappast utredaren Anders klandras för; direktivet ger ganska tydligt ungefärligen vilket utgångsperspektivet. Vilket utredningsdirektivet är, är helt och hållet en politisk fråga kontrollerad av riksdagen (och därigenom indirekt regeringen).

Man må förlora lite i handlingskraft om man skulle våga skjuta upp ett beslut som inte är omedelbart nödvändigt; men man vinner potentiellt ordentligt i trovärdighet om man vägrar att fatta förhastade beslut. Därför vore det nog klokt att ordentligt diskutera igenom integritetsfrågorna inom Alliansen (och inte bara i partiledningarna, utan även bland gräsrötterna!) tills man lyckats enas om grundläggande principer för hur vårt samhälle ska se ut. Kommer man inte överens om det, skadar man bara sitt samarbete och riskerar att istället gynna bland annat Piratpartiet och Miljöpartiet, som tagit en betydligt tydligare linje i frågan.

Läs även: Hanna, Oscar, Markus (x2), Erik, Sophia, Mark, Ola och Gun.

PS. förlåt för den urusla ordvitsen i rubriken, kunde inte låta bli...

1 kommentar:

bloggare på icedaniel.se sa...

Centern ska välja demokratins sida.