12 juli 2009

Det är inte för sent att tänka om vad gäller FRA-lagen

Integritetsdebatten bland centerbloggarna fortsätter. Själv är jag för lat att referera alla som skrivit de senaste 2-3 veckorna. Jag kan bara konstatera några enkla fakta:

Den 15-punkters-lista som i hast togs fram förra året som komplement till FRA-lagen 0.1 (jag vägrar kalla något som var så buggigt för nummer 1.0!), har fortfarnande inte blivit lag. Både kritiker och påhejare till lagen verkar dock ha svårt att se hur tillägget ska funka i praktiken. Som exempel kan nämnas att:
  • Den domstol som ska ge tillstånden kommer inte alls att vara en domstol. Den kommer bara ha domstols namn. (punkt 2)
  • Jag har fortfarande inte fått en definition av begreppet "trafikstråk" som jag begriper mig på. I alla fall inte en som innebär att begreppet kan omfatta en betydande del av svenska folket. (punkt 4)
  • Det pågår en utredning om Säpos tillgång eller icke-tillgång till FRA-spaning trots att en av punkter uttryckligen utesluter deras tillgång till avlyssnad information. (punkt 6,7)
  • Underrättelseskyldigheten till enskild verkar inte vara praktiskt genomförbar (punkt 11)
Med så många tveksamheter tror jag det inte är troligt att det verkligen går att sy ihop alltihopa. Här har Alliansen en chans att visa att man vill föra en politik som verkligen funkar i praktiken; går det inte att skapa en bra lag på en eftermiddag (det var ungefär så lång tid det tog att skriva ihop de femton punkterna efter att frågan återremitterats, precis innan midsommar förra året...), så ska man inte försöka göra det. Gör om, gör rätt. Även om det tar lite längre tid; ingen har nämligen heller ännu lyckats förklara varför det var så ohyggligt bråttom att ta beslutet om FRA-lagen alldeles precis innan midsommar förra året, och varför det inte kunde vänta några månader i alla fall.

Jag vill också uppmärksamma demonstrationen som Centeruppropet är med och samarrangerar nu på onsdag runt Stockholmsprogrammet. Läs mer hos Erik, Markus, Oscar (som kommer tala).

Själv har jag tänkt att få en välförtjänt semester (om man nu kan kalla det "semester" när man lovat sina föräldrar att hjälpa till att byta tak...) och jag sätter mig därför på tåget mot västkusten imorgon, ni får alltså demonstrera på egen hand utan mig. Ändrade planer; biljetten ombokad till på torsdag. Kommer på onsdag.

Inga kommentarer: