25 januari 2010

Känns inte buss Nacka-City-Solna-Täby som en sniklösning?

För en dryg vecka sedan rapporterades det att SL funderar över särskilda ledbussar mellan Värmdö och Täby via Solna, i upplägg liknande så kallad BRT (bus rapid transit), dvs särskilda snabbussar som mer liknar spårväg i upplägget, och helst med egna filer. SL har en utredning tillgänglig här. Det närmsta som finns i Sverige är stombussarna i Göteborg, även om de till stor del går på det "vanliga" bussnätet och inte har egna filer. För övrigt kan jag konstatera att jag kliade mig ordentligt i huvudet när det påstods i utredningen att Halmstad har ett BRT-system. Halmstad har några hundra meter bussgata längs med Brogatan mitt i centrum, och om jag inte minns helt fel någon stump ute vid Eurostop också. Med andra ord är bussarna i Halmstad snarare som de bussar som redan finns i Stockholm, som redan till stor del har helt egna körfält och gator i innerstaden.

Men - förutom att bussar är en enkel lösning på kort sikt - finns det något bra med idén på lång sikt? Busstrafiken mellan Nacka och Slussen kommer fortfarande att vara riktigt tät, med skillnaden att alla inte hoppar av vid Slussen för två byten till. Frågan är hur egentligen rusningstrafiken kommer att se ut - även med kollektivtrafikfält, kommer det att funka? Det man tjänar på att köra buss i låga investeringskostnader, kommer också tillbaka i form av sämre komfort och svårbedömda restider. Inte ens ett helt separerat busstrafiksystem kan räknas som konkurrenskraftigt med tåg eller tunnelbana.

På sikt frågar jag mig om man inte skulle kunna ordna transporter mellan Solna och Nacka mycket enklare med den tunnelbana som redan finns mellan Solna och City, blå linjen. Den tar idag slut i Kungsträdgården, men idén om fortsättning till Nacka har funnits sedan start och finns fortfarande. Nacka är i princip också den enda större närförorten som inte har någon spårbunden anslutning med centralen (bara den enkelspåriga Saltsjöbanan till Slussen). Även om investeringskostnaden är högre, blir lösningen i slutänden så mycket bättre med tunnelbana. Och det har SL själva också kommit fram till, i en tidigare utredning tillsammans med Nacka kommun, Värmdö kommun, Stockholms stad samt landstinget. Det tycks man inte vara medveten om längre? Eller så vill man helt enkelt inte vara medveten, ledande landstingspolitiker har ju uttalat sig om att tunnelbanan redan är färdigbyggd.

Själv ser jag snarare buss som en tillfällig lösning som är den bästa som är enkel att ordna på kort tid, i väntan på en framtida, bättre, infrastruktur. Även om man omgående bestämmer sig för att bygga tunnelbana kommer det dröja många år innan man kan klippa band på invigningen.

Inga kommentarer: