11 januari 2009

Något annat än LAS behövs för att vi ska ha anställningstrygghet

En mindre debatt om LAS har blossat upp i tidningarna och på nätet. Trevligt att frågan diskuteras! Stefan sammanfattar de stora felen med LAS, och som visar varför det är uppenbart att vi behöver ändra lagen till något bättre jämfört med det vi har idag:

  • Den innebär ingen anställningstrygghet för de anställda (många förlorar sina arbeten för att arbetsplatsen helt lägger ner, inte för att den skär ner)

  • Den minskar incitamenten för företag att anställa

  • Människor låses fast i arbeten där de vantrivs eller far illa

  • Lokala fackombudsmän får oprortionerligt mycket makt; även över de som inte är fackmedlemmar (fackombudsmännen har rätt att förhandla bort turordningsreglerna för alla anställda, inte bara sina egna medlemmar)


Till denna lista vill jag addera en femte punkt:
  • Lagen är åldersdiskriminerande mot ungdomar, som inte kan ha varit längst anställda


I tidningar: Magnus Henreksson i DN och Gittet Lege i DI.

Andra som bloggar: Johan, Anna och Oscar.

8 kommentarer:

Per Westberg sa...

Det stämmer inte att lokala ombudsmän kan förhandla bort LAS. Däremot kan arbetgivaren komma överens med facken när det gäller att definiera turordningskretsarnas omfattning. Sådan överenskommelser brukar dock vara centrala beslut.

Magnus Persson sa...

Inte??? §2 (del): "Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5, 6, 22 och 25-27 §§."

§22 handlar just om turordningsreglerna (övriga bortförhandlingsbara paragrafer är inte relevanta i just den här diskussionen).

Om just lokala ombudsmän har möjlighet att på egen hand förhandla bort andras turordningspositioner kan jag tänka mig inte alltid händer, och det beror naturligtvis till väldigt stor del på hur den aktuella fackliga organisationen är uppbyggd.

Jag vet att i ett antal fall där ickemedlemmar (i facket) hamnat illa till för att facket tydligt prioriterat sina medlemmar i förhandlingar vid neddragningar. Tyvärr lyckas jag inte hitta sådana länkar nu, utan hänvisar bara till ett annat fall inom en organisation som borde vara väl förtrogen med LAS, där man velat förhandla bort reglerna.

Magnus Persson sa...

Lite bättre google-kunskaper hjälpte mig hitta i alla fall ett konkret exempel på någon som hamnat i knivsaxen.

Anonym sa...

Av DN-artikeln framgår följande.

1. LAS fungerar inte eftersom LAS inte tillämpas. Att LAS inte fungerar beror alltså inte på att det är något fel på LAS.

2. Facket är hopplöst svagt och inkompetent.

3. Inget förslag till alternativ ordning föreligger.

Min åsikt är bland annat av vad som här framkommit helt klar. Vi behöver MINDRE "marknadsekonomi" och inte mer.

- Peter Ingestad, Solna

Anonym sa...

Bra skrivet. LAS är en av de lagar jag gillar MINST. Heja.

Magnus Persson sa...

Kraxpelax:
1. Vad är orsak och verkan? Jag vill påstå att LAS åtminstone delvi inte tillämpas just för att den inte funkar (varken ur fackets, företagets eller de anställdas perspektiv), istället för tvärtom.

2. Jag ska inte säga mot dig. Notera dock att vi har i praktiken ensamrätt per bransch på att organisera arbetare i fackföreningar i Sverige... (mycket orsakat av de ökade rättigheter som den största av fackföreningarna på en viss arbetsplats åtnjuter - googla gärna på "Kommunal" och "BRF" för ett uppmärksammat fall)

3. Det finns alternativ även om jag inte nämnde något särskilt av dem i mitt inlägg. Ett alternativ är att allt sådant regleras i avtal (om arbetstagarna så önskar gärna i kollektivavtal, eller någon annan form av "standardavtal"!). Då kan reglerna anpassas efter företags och anställdas olika behov i olika branscher, och inte reglerna påtvingas "uppifrån" av staten. Fler förslag finns också, har du någon konkret idé själv? (uppenbarligen funkar inte LAS oavsett om man tycker syftet är bra eller inte!)

Slutligen vill jag framhålla att ett avskaffande av reglerna i LAS inte nödvändigtvis behöver innebära ett steg mot mer marknadsekonomi per se.

RKNSEO sa...

Het was buitengewoon aantrekkelijke inhoud.

Nexozco bestaat uit de beste programmeurs en SEO-ers in binnenen buitenland.

De aanwezigheid van professionele experts in deze collectie heeft dit bedrijf tot een van de krachtigste collecties van het land gemaakt.

Samenwerking met bedrijven, organisaties en individuen uit verschillende landen De grote wereld heeft van dit bedrijf een exporteur van ideeën, creativiteit buiten het land gemaakt.

Number.One sa...

طراحی لوگو حرفه ای