09 februari 2016

Förhandlingen är inte slut än

Igår presenterades Sverigeförhandlingens bud vad gäller storstadsåtgärder. Det var i tre områden i landet som förslag kom: Stockholmsområdet, Göteborg samt tre västskånska städer. I Solna är vi naturligtvis besvikna över att inga av våra förslag har kommit med på listan över projekt som är aktuella i första omgången.

Vi politiker i Solna har, oavsett partifärg, hoppats att kunna få en vidare utbyggnad av gula linjen inom kommunen. Vi har pratat både om en ny station i Hagalund och en förlängning mot Ulriksdal, Bergshamra och vidare mot Danderyd/Täby. Det var för oss en stor framgång i stockholmsföhandlingarna att få en utbyggnad av gula linjen inte bara till Hagastaden utan också till Arenastaden. Det var heller inte någon självklarhet ens att Solna stad skulle vara en av de förhandlingsparter som till sist kom överens. Även om vi var med på slutet var vi det faktiskt inte i början. Trots det har vi levererat in både finansiering och bostadsplaner i god takt helt enligt överenskommelsen. Vi har alltså redan tydligt visat att vi i Solna förstår de behov som nu även Sverigeförhandlingen utgår från.

För oss i Solna hade vi hoppats på att få i alla fall en ny station i Hagalund på den redan planerade gula linjen med som en möjlig del av en överenskommelse. Byggkostnaden är relativt liten, man kan få en större utnyttjande av den gula linjen, som ju kritiserats för att ha en karaktär av blindtarm. Genom att ha fler stationer på sträckan inom Solna utökas trafikuppgiften väsentligt. Det visar också de preliminära analyser som landstinget gjort, som har rankat förslaget som ett av de mest attraktiva som föreslagits i stockholmsregionen. Dessutom har länsstyrelsen nyligen tagit beslut om att ta bort Solnavägen som sekundärled för farligt gods - något som ger mycket goda förutsättningar för att sätta igång olika former av förtätningsprojekt. De 3000 nya lägenheter som vi i Solna uppskattar skulle kunna byggas i området kan mycket väl vara en underskattning. Placeringen skulle vara mycket central i regionen och de nya solnaborna skulle rimligtvis inte vara mer bilberoende än de som finns idag - som redan är bäst i landet på att åka kollektivt. En tydlig utveckling mot hållbart stadsbyggande, en strävan som Solna delar med regeringen.

Vad jag förstått har uppdaterade kalkyler fördyrat förslaget, mycket eftersom man räknat på att bygge av den nya stationen ska ske först efter att resten av gula linjen har trafikstart. Det är svårt för mig att se några tekniska skäl till att göra på det viset. Rimligtvis är merkostnaden för att vid behov påskynda bygget av en ny station, så den hinner bli klar samtidigt som Arenastaden, lägre än att bedriva byggarbeten med pågående trafik. Efter det tror jag nog att det finns god chans att en ny station återigen blir attraktiv i förhandlingarna.

Uppdatering 8/3: Nu har också samtliga partier i KS gemensamt skrivit brev till Sverigeförhandlingen med förslag på att plocka in Hagalundsstationen i förhandlingarna. Bred enighet och uppslutning i Solna med andra ord!

Uppdatering 22/3: Nu har jag också en debattartikel i saken publicerad tillsammans med två företrädare för landstinget: Gustav Hemming (landstingsråd) och Malin Borg (vice ordf beredningen för utbyggd tunnelbana).

Inga kommentarer: