24 mars 2016

Gröna krav i Solnas elupphandling

Tekniska nämnden hanterade i veckan ett stort antal upphandlingsärenden. De ligger nu ute offentligt och jag kan skriva om dem. Den som så önskar kan kostnadsfritt ta del av dem här. En av upphandlingarna rör leverans av elenergi till Solna stad, Råsunda Förstad AB och Solna Vatten AB. I den här upphandlingen har staden nu ställt ett antal nya krav och kriterier med miljöprofil:
  • Mervärde för den leverantör som redan i upphandlingsskedet förbinder sig att leverera förnybar energi utan extra kostnad. Ännu högre mervärde för den som levererar miljömärkt och miljödeklarerad el utan extra kostnad.
  • Krav på alla leverantörer att de vid avrop ska kunna leverera förnyelsebar eller miljömärkt el till transparenta priser på marknaden även om de inte förbundit sig till det i anbudet. Staden ska därför under avtalet också erbjudas priser för el med ursprungsgarantier / miljömärkt med Bra Miljöval.
  • Krav att administrera elleverans till och via elnätet för den elproduktion Solna stad framöver kan tänkas investera i, exempelvis solceller.
  • Mervärde för den leverantör som leverar en tydlig uppföljningsmodell av leveranserna. Det möjliggör leveransuppföljning, bra stöd för att välja rätt prislåsning, samt blir ett viktigt stödverktyg i energieffektiviseringsarbetet.

1 kommentar:

Unknown sa...

very nice blog i like it
dewa poker