09 februari 2016

Ett år med riktigt ansvar

Det har nu snart gått två år sedan jag tillträdde som kommunalråd för Centerpartiet i Solna. Det har varit en stressig tid, vilket också har märkts här på bloggen. Första året präglades till stor del av valåret. Därefter följde förhandlingar inom alliansen om fördelning av poster. Jag blev ordförande för tekniska nämnden, med ansvar för gata, park, allmänna platser, fastigheter och avfallshantering. Ett område där mycket behövde styras upp. Nästa år gick riktigt snabbt. Plötsligt har det gått över ett år sedan jag senast skrev något på bloggen. Dags att ändra på den saken, bloggen förklaras nu återupplivad.

Inga kommentarer: