16 januari 2015

Snö och slask i SolnaSå här i snötider så handlar mycket av de politiska diskussionerna för mig som sitter som ordförande i tekniska nämnden om snöröjning och halkbekämpning. När det är riktigt dåligt väder är det en utmaning att se till att stadens gator är farbara och snöröjda. Just nu råder det särskilt svåra väderförhållanden för halkbekämpningen. Mycket snö som kombineras med temperatur som pendlar runt nollan är värsta möjliga fall. Tjock blankis bildas då på vägarna som är svår att hantera och tar tid att röja bort. Det gäller inte bara i Solna utan även i exempelvis Örebro. Det är inte heller all mark som Solna har ansvar för, trottoarer och gångvägar som ligger inom tomtmark är det exempelvis fastighetsägaren som har ansvar för.

Förra hösten arbetade Stadsbyggnadsnämnden med ett nytt väghållningsavtal, som bland annat innehåller snöröjning och halkbekämpning. Avtalet inbegriper även vinterväghållning på tomtmark. Avtalet började gälla den 1 november, med samma entreprenör som tidigare (Peab Drift och Underhåll i Stockholm). De har dock bytt organisation internt och har ny arbetsledning jämfört med tidigare.

Politiskt diskuterades det nya avtalet noggrant igenom. Samtliga ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden oavsett partifärg var överens om att skriva ett avtal med högre krav än det senaste, och ett antal ambitionshöjningar genomfördes, med mycket tydligt fokus på att i första hand förbättra för den som tar sig fram utan eget motorfordon. Ett par exempel:

 • Snömängden för att snöröjning på gång- och cykelvägar ska påbörjas har minskats till tre centimeter. Inom åtta timmar ska det vara röjt, och på huvudstråken ska det vara klart redan inom två timmar.
 • Huvudstråk för cykel/gång ska nu också sopsaltas.
 • Snövallar får inte lämnas vid exempelvis övergångsställen, busshållplatser, korsningar, handikapparkeringar eller vid anslutningar mot parkvägar, trappor, återvinningsstationer, vårdcentraler eller omvårdnadsboenden.
 • Antalet trappor som ska snöröjas utökades.
 • Bortforsling av snö vid tunnelbanestationer, busstorget, Karolinska sjukhuset, samt Arenastaden.
 • Införande av viten vid brister.
Viktigt att notera är också att avtalet har ett antal tydliga leveranskrav i avtalen, till exempel:
 • Halkbekämpning ska alltid göras vid snöröjning samt halkrisk.
 • Punktsandning ska göras vid busshållplatser, inbromsningssträckor, korsningar och övergångsställen innan morgonrusningen kl 8.00
 • Handskottning ska i flera fall användas om maskin inte är möjligt
 • Isrivning ska utan anmodan göras om det blivit en tillräckligt ojämn isskorpa (körväg ojämnheter på 5 cm och cykel/gångstråk 3 cm).
 • På tomtmark ska halkbekämpning göras vardagar före kl 7 samt kl 7-18 om det bedöms som halkrisk annars kommer förekomma.
 • Vid servicedagar (den dag det är parkeringsförbud en eller två gånger i månaden) ska alltid bedömning göras av insats

Naturligtvis är det inte avsikten att vitena ska behöva användas – mycket hellre än en nedsättning av kostnaden vill alla inblandade att allting fungerar som det ska. För att säkra upp leveransen och säkerställa kvaliteten har även organisationen på stadsbyggnad förändrats. En konsult har fått ett särskilt uppdrag av staden med att följa upp leveransen av vinterväghållningen. Eftersom avtalet innebär ett fast pris, innebär det inte några extrakostnader för stadens del utöver konsultkostnaden att faktiskt se till att få den leverans som man har avtalat om. Det finns också ett antal skrivningar i avtalet med krav på entreprenören. De behöver ha ett eget kvalitetsuppföljningssystem med egenkontroll, alla fordonsrörelser utom för snöbortforsling ska GPS-loggas och man ska regelbundet delta i uppföljningsmöten med staden. Brister som kommunen rapporteras till entreprenören ska omgående korrigeras.

Just strukturen med regelbunden uppföljning är utomordentligt att vi fått till. Det gör att staden kontinuerligt får en möjlighet att säkerställa och följa upp att vi faktiskt får den leverans som vi enligt avtalet ska ha. Uppföljningarna har bland annat lett till att Peab valt att säga upp ett avtal med en underleverantör som inte håller måttet, och att staden valt att i vissa fall genomföra åtgärder utanför avtalet, som förebyggande halkbekämpning vid extra besvärliga väderförhållanden. De senaste dagarna har varit de första som prövat den nya organisationen riktigt ordentligt.

En mycket viktig del i uppföljningen är de felanmälningar som kommer in till staden. Även om staden har egen uppföljning, så kan den inte se allt som händer eller görs. Du som vistas i Solna kan göra en stor insats genom att felanmäla det du ser som brister. Ibland kommer det att brista, men en inskickad felanmälan leder till att problemet kan följas upp och bekräftas och organisationen anpassas för att säkerställa att de inte återkommer.

Slutligen: Det finns ungefär 120 vintersandlådor utplacerade i Solna. Dessa är det naturligtvis tillåtet att använda för dig som rör dig på gatorna vid behov om det är halt och det ännu inte åtgärdats!

Kommunens hemsida har mer fakta om snöröjning och halkbekämpning.

Kartor över områden som staden har ansvar för:


16 kommentarer:

Unknown sa...

very nice blog i like it
poker online

Ajay yadav sa...

I really like it this kind of information..........Great blog post and really helpful...... and your blog are very interesting and inspiring.

Best distance mba in india

luckys sa...

afdah

cric england sa...

YoWa has been recently launched by app developer Yousef Al-Basha, the app editor and mod enthusiast have added some of the unique features.Download Yowhatsapp

Priya Chakraborty sa...

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well.
Alos Read: YoWhatsApp APK 

Mom is Love sa...

I like the new version of FMWA

Nulls Royale sa...

Thank you for sharing this. It was helpful. Keep sharing such things.
Also try Nulls Royale, which is the Mod version of its original server.

GBwhatsApp APK sa...

Thanks for the detailed article on this topic. I would like to see more such awesome articles from you.

Download FMWhatsapp APK sa...

Thanks for sharing this valuable piece of information. Keep sharing more such awesome articles in the future. Goodbye!

Clash of Clans Mod Apk sa...

Even though I am here for the first time, I am very impressed with your post. Thanks for sharing.

Download FMWhatsapp APK sa...

Thanks for giving such inspirational message through your article, Hope you will make more like this in future.

GBWhatsapp Apk sa...

I am happy from your website that’s amazing and great.

Anonym sa...

5.5 million YouTube views from top video creators - Videodl
youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube.youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube converter youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube. youtube.

Anonym sa...

Fabulous post.Great Content, Just loved the way you presented it gb whatsapp pro download.Your content is interesting can help our insight.

Anonym sa...

we read many articles in our daily life. some articles are very interesting which we want to share with our friends. for this purpose we need a platform that we can share with our friends easily. forelink hub is a site that provides a platform where we can download the latest version of GM FM Whatsapp free.

Unknown sa...

Nice post,IThanks for detailed information on this topic.I really appreciate of your topic that you describe here.If you would like to see more such articles then css syllabus 2022 is best .Thank you