06 september 2010

Rödgröna miljöbluffen synad

Centerpartiet är inte på något sätt ledande i att lyfta miljövänlighet i retoriken. Den rollen har vi sedan länge förlorat. Man kan för övrigt diskutera om Centerpartiet någonsin varit duktigast på retorik i riksdagen mera generellt, men det är inte det jag tänkt diskutera idag. Det jag tänkt diskutera idag är nämligen snarare vilka partier som är bra på att faktiskt få någonting gjort - och där har Centerpartiet sedan länge, med sitt pragmatiska synsätt, länge varit ledande. Särskilt tydligt syns det här på miljöområdet. Det illustreras till exempel tydligt av gårdagens bråk i SVTs Agenda.

Den senaste mandatperioden har miljöbilspremien - en centerpartistisk idé - gjort att antalet miljöbilar ökat till det trettondubbla och överträffat i stort sett varenda prognos som fanns, och ytterligare exempel finns, som ökad vindkraftutbyggnad, satsning på utveckling av nya fordonsbränslen, mm.

Men då är det också intressant att se vilken verkligheten är i det andra politiska blocket, som ju faktiskt har ett eget miljöparti. Ett som sedan länge är ledande i miljöretorik jämfört med Centerpartiet. Och som en händelse har Centerpartiet just idag släppt en rapport om de miljövallöften som den rödgröna alliansen lovat. Resultatet är tyvärr nedslående. De åtgärder som de rödgröna föreslår, bland annat höjning av bensinskatten uppskattas lämna en rest på 8 miljoner ton CO2 som fattas för de utsläppsmål man satt upp.

Det funkar helt enkelt inte att förbättra klimatet genom att höja bränsleskatterna och lite slumpmässigt hiva ut pengapåsar till projekt med "feel-good"-känsla. Det gäller att noggrannt styra mot de mest effektiva åtgärderna i det paradigmskifte som står framför oss när vi inte längre kan förlita oss på fossil energi. Resurserna är knappa

Läs mer: centerpartiet.se, rapporten i sin helhet, Agenda, Magnus Andersson, Johan Linander, Mikael Andersson.

Uppdatering: I tv-debatterna har Maria Wetterstrand slängt sig med en hel del faktauppgifter. De har nu Claes Västerteg granskat, som inte finner stöd för dem. Tyvärr vore det mycket enklare om man valde att använda korrekta uppgifter från början...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja Magnus, systemval är ordet. Att verkligen prioritera de systemlösningar som totalt ger den lägsta miljöpåverkan. Det är här naturvetenskapen kommer in för att göra de kvalificerade bedömningarna. Det handlar verkligen om att vara lyhörd och lyssna på de som sitter med kompetensen. Det har varit alldelese för mycket populism och springa på fel bollar i miljöpolitiken inte minst under början av 90-talet då kretsloppen var alena saliggörande, men även på senare år med satsning på etanol.

Magnus Persson sa...

Amen! Må de satsningar som är bäst för miljön vinna!