10 september 2010

Egentligen borde inte RUT-avdraget behövas...

RUT-avdraget har fått utstå en hel del kritik. Jag kan i mångt och mycket förstå den kritiken - det är egentligen inte särskilt bra att ha olika skattesatser för olika branscher. Rent principiellt är jag alltså emot RUT-avdraget.

Men då kommer då det lilla praktiska detaljen, att vi i Sverige är världsmästare på skatter. Skatterna är så höga att flera branscher helt trängs ut - eftersom de är mer arbetsintensiva än andra. Det tydligaste exemplet är just olika hushållsnära tjänster. Det är faktiskt så extremt att trots att man ger rätt till skatteavdrag, så är det samhällsekonomiska resultatet ett nollresultat. RUT-avdraget ger helt enkelt så många följdverkningar att det finansierar sig självt!

Hade vi haft en lite mer normal skattepolitik i Sverige, så hade det varit så att RUT-avdraget inte hade varit nödvändigt, eftersom stora skatteuttag inte hade hindrat vissa affärsidéer. Jag hoppas att vi så småningom kan nå dit, och då bör naturligtvis RUT-avdraget först trappas ner och sedan avskaffas. Tills dess, så gillar jag RUT!

Läs även: Helen, Magnus, Albin, Johan, Markus, Per, Edvin, Jonas

Inga kommentarer: