11 september 2010

Kollektivtrafik på Värtabanan

Värtabanan går idag som en liten tarm på järnvägsnätet precis runt norra innerstan. Idag används den nästan uteslutande för godståg till Värtahamnen. Det är synd att en så central räls inte kan användas även för kollektivtrafik! Det tycker vi i Centerpartiet i Solna, och det tycker Miljöpartiet också. De vill bygga om och ut banan, så att den ansluter till Universitetet för att köra pendeltåg mellan Södertörn och universitetet.

Idéerna ser intressanta ut, men de som kan lite mer tycker budgeten för projektet ser alldeles för liten ut, eftersom det troligen behövs både planskild korsning och spårdragning i Nationalstadsparken. Man borde alltså fråga sig, om det inte går att använda banan på ett smartare sätt. Några olika idéer kan vara:
  • "Lillpendel" eller duospårväg Stockholm C/Karlberg-Värtan, som skulle få en roll mer som "central tvärbana".
  • Pendel Sollentuna-Solna-Norra station-Värtan. Skulle som bonus ge smarta kommunikationer mellan KTH:s två campus, som Miljöpartiet helt verkar ha glömt (KTH Kista ligger ca 10 minuters promenadväg från Helenelunds station).
  • Lägg i en tredje skena i Värtabanan ner till Stockholm C, köp nya vagnar till Roslagsbanan (ändå planerat pga utbyggnad) och kör vissa av tågen till centralen istället för Stockholm Ö.
  • Bygga vidare Tvärbanan via Bergshamra och Universitetet. Från Kräftriket går Tvärbanan sedan vidare på Värtabanans spår.
Vilket av dessa förslag som faktiskt funkar i praktiken, vet jag faktiskt inte. Miljöpartiet borde istället för att snöa in sig på en viss lösning, fundera över att ge ett utredningsuppdrag för dessa och andra alternativ. Det är för tidigt att bestämma sig för hur kollektivtrafiken på Värtabanan ska se ut, innan vi ens lyckats övertyga övriga partier om att vi ska ha kollektivtrafik på Värtabanan.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Förslaget är mycket bra. Titta närmare på det så ser du att det är enklare att genomföra än det ser ut som från början, men det måste påbörjas nu, sen blir det för sent...

Magnus Persson sa...

Visst är det ett intressant förslag. Men om det skulle krävas en plankorsning vid Karlberg (vilket inte verkar otroligt med tanke på mängden södergående trafik där), då kan det bli dyrare än tänkt. Och då kanske någon av de alternativa varianterna är bättre...

Kort sagt, utred alla intressanta alternativ. Sen kan man bestämma sig för ett av dem.