28 februari 2007

Hjärndöd marknadsföring av gymnasieskolor

Det har på senare år blivit allt populärare att ge gymnasieelever en bärbar dator då de börjar. Nu har förslaget även hittat till lilla Laholm.

Anledningen som ges till förslaget är att det skulle locka fler elever att söka till Osbecksgymnasiet, vilket skulle kompensera för kostnaden att skaffa datorerna. Samtidigt är det en väldigt förenklad analys som görs - att tro att endast inköpspriset avgör kostnaden för datorerna är naivt. I de flesta undersökningar som görs över livstidskostnader för datorsystem är den dominerande delen av kostnaden drift och underhåll.

Just drift och underhåll skulle i en miljö bestående av nästan uteslutande bärbara datorer administrerade av "klåfingriga" studenter vara mer eller mindre omöjligt (jag minns själv hur vi använde åtminstone hälften av tiden vi använde labbdatorerna i skolan till mIRC, Quake 2 och diverse andra spel som vi installerat själva efter att gå runt säkerhetsspärrarna). Risken är stor att datorerna översvämmas av virus, trojaner och annan skadlig programvara. Om man förutsätter att eleverna ska använda datorerna i undervisningen måste rimligtvis skolan tillhandahålla datorservice som säkerställer att datorerna fungerar korrekt. Sådant arbete är inte gratis, vilket den föreslagna budgeten verkar förutsätta (5000 kr, exklusive moms, räcker bara nätt och jämnt till inköpspriset för de allra enklaste bärbara datorerna på marknaden).

Skulle man mot förmodan välja att inte använda de utdelade datorerna i skolarbetet - då är i mina ögon datorn närmast att betrakta som en muta, och därmed är det helt förkastligt att dela ut dem.

Man kan också luras att tro att skolan genom att ge varje elev en bärbar dator skulle spara in pengar på datorsalar och liknande. Till en viss del kan det nog stämma, men samtidigt anpassas många av dessa labbsalar särskilt med speciell programvara (CAD, CAM, utvecklingsmiljöer, osv). Det är inte säkert att licensvillkoren för denna programvara tillåter eller ens gör det möjligt att ha en driftmiljö endast bestående av bärbara datorer, utan att man fortfarande måste ha datorsalar för specialändamål.

Nä, sammanfattningsvis är fördelarna ur utbildningssynpunkt med att ge varje elev en bärbar dator minimala. Den enda större fördel jag kan se är att även elever utan tillgång till persondator hemma får större möjligheter att arbeta med skolarbete som uppsatsskrivning även kvällstid. Alla andra fördelar kan lika gärna fås genom att ha generöst med datorsalar, som även är tillgängliga utanför lektionstid för arbete på egen hand.

Jag vet helt enkelt inte vad jag ska vara mest upprörd över - att gymnasierna väljer att marknadsföra sig på detta sätt, eller att så många niondeklassare går på det...

4 kommentarer:

Mikaela sa...

Dessutom orsakar man tusentals gymnasieelever med ryggproblem som går omkring och släpar på sin dyrgrip i värdelösa axelbandsväskor dygnet runt i tre år. Heja!

Unknown sa...

Tycker ändå att det vore roligt att ha en bärbar med sig på lektioner eller kunna sitta på något mysigt trådlöst ställe på skolan och göra jobb. Datasalar blir så lätt pratställen bara.

Men de borde leasa datorn och sen få köpa den till marknadspris.

Magnus Persson sa...

Visst är det roligt att få en bärbar dator, det betvivlar jag inte alls. Jag hör definitivt själv till gruppen som gillar elektroniska leksaker, finns inget bättre än sånt ju. Samtidigt vet jag att det inte är några större problem att ens klara sig igenom dataingenjörsutbildning på universitetet utan en bärbar (jag hade visserligen en de sista två åren, men den användes inte främst till skolarbete)...

Jag menar inte heller att nyttan inte finns - bara att den ur utbildningssynpunkt inte är försvarbar med tanke på kostnaderna.

Anonym sa...

Hej Magnus. Jag håller fullständigt med dig. Vi ska inte ge eleverna en dator och att tro att Osbeck inte skulle få stå för service och underhåll är enbart patetiskt. Jag har vid flera tillfällen frågasatt marknadsföringen av Osbeck. jag anser att den varit mycket tunn. Jag har erbjudit min kompetens och mina idéer till dem men utan gehör. Nu står vi där vi står och tappar elever vilket var vad jag befarade. Vidare behöver du inte oroa dig kring att niorna ska gå på detta med bärbara datorer. De vill inte gå på Osbeck, de vill finna nya vägar och skolan har tyvärr ett dåligt rykte som ledningen inte gjort något åt. Jag befarar att svaga (kunskapsmässigt men även annat) elever med behov av trygghet kommer att välja Osbeck och då är vi inne på om pedagogerna har kompetens att hjälpa dessa elever då det enbart inte handlar om undervisning utan så mycket mer.
En nackdel med Osbeck som bör belysas är att de flesta ser Lagaholmsskolan och Osbeck som en och samma skola och därför inte vill gå där då Lagaholm har haft en del problem.
En annan sak som bör belysas är dock att ledningen inte ser det som något stort problem i att så få valt Osbeck. De menar att vi kommer att få fler elever då vissa elever
som valt skolor i Halmstad inte kommer in och då får ta sitt andra eller tredje alternativ. Men hur motiverade elever kommer vi då att få om Osbeck var ett sista chansenval? Jag anser att nya problem medföljer. Nej Osbeck behöver en uppryckning, med lite status och pondus, att det är där eleverna vill gå.