19 februari 2007

Lä(s)värt om nyliberalism vs miljön

Jag skulle vilja rekommendera läsning av det blogginlägg som Joel Malmqvist (s) skrivit om svårigheterna att kombinera miljöhänsyn med den nyliberala ideologin. En mycket intressant analys som jag instämmer i (med undantag av en lite onödig känga mot Centerpartiet).

Inga kommentarer: