06 februari 2007

Fackets vilja är beviljad

Facket får som de vill. Man ska inte få driva företag i Sverige om man inte är villig att teckna kollektivavtal, trots att vi har avtalsfrihet.

Inga kommentarer: