26 februari 2007

Alternativ antagning till Chalmers

Chalmers väljer att införa antagningsprov till utbildningsprogrammen i Teknisk Fysik och Arkitektur, två av de program där betygssnittshetsen varit som störst. Med ett nytt antagningsprov med på matematik och fysik fokuserar man på just de kunskaper som är nödvändiga för att klara en teknisk utbildning. Samtidigt vore det inte bra om fler högskolor väljer att göra sin intagning på ett liknande sätt utan att det standardiseras. För det första har Chalmers valt att genomföra provet endast på fyra ställen - förutom i Göteborg även i Lund, Stockholm och Luleå. För den som inte bor i närheten av någon av de städerna är det inte alltid i praktiken realistiskt att åka till dem för att genomföra ett prov.

Om fler stora högskolor skulle välja att genomföra liknande antagningar, utan någon form av samordning, skulle systemet haverera. Det är inte ovanligt att man söker utbildningar på mer än ett lärosäte. Ett scenario där man behöver skriva ett dussin antagningsprov är inte särskilt realistiskt.

Det som är så synd är att mycket av det som provet testar mycket väl även skulle kunna nås med ett modifierat högskoleprov - ett differentierat sådant, med fler delar än dagens högskoleprov. Genom att vikta de olika delarna av högskoleprovet olika tungt beroende på vilken utbildning man söker, och ibland kanske till och med utelämna någon, skulle man få ett antagningsprov mycket bättre lämpat än dagens högskoleprov.

Mer praktisk information om testet finns här.

Inga kommentarer: