08 februari 2007

Wanja Lundby-Wedins selektiva syn av grundlagen och salladsbarskonflikten

Någon borde berätta för Wanja Lundby-Wedin att inte bara konflikträtt utan även avtalsfrihet och föreningsfrihet skyddas av grundlagen.

Dessutom misslyckas hon kapitalt att förklara varför den som inte vill företrädas av facket ändå ska "skyddas" av dem. Eller för den delen varför inte ett anställningskontrakt uppställt mellan enskilda arbetsgivare och arbetstagare är mindre juridiskt bindande än ett kollektivavtal upprättat mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation.

Slutligen borde hon nog lyssna lite bättre till de som kritiserar fackets hanterande av frågan. Om något uppenbarligen inte fungerar är det ganska svårt att förstå hur det fungerar i sinnevärlden för någon annan...

En enda poäng har hon i sitt uttalande: Det är viktigt att se till att företagare inte börjar välja bort arbetstagare som är med i facket. Det vore helt och hållet oacceptabelt. Fast det är definitivt inte särskilt relevant i fallet med salladsbaren, där arbetstagarna till och med gått ut i media och betackat sig för fackets insats.

Inga kommentarer: