17 februari 2007

Dags att ta krafttag mot koldioxidutsläppen

Teknikforsknare på tre stora högskolor har idag en debattartikel i DN om kampen mot den förhöjda växthuseffekten.

Att hantera miljöproblemen är inte något vi kan skjuta över på andra, som Fredrik Reinfeldt påstår. Precis som de tre professorerna påpekar är det fortfarande mycket kvar att göra för att bryta koldioxidberoendet i Sverige. Bland annat har vi redan idag betydligt törstigare bilar än det europeiska genomsnittet. Potentialen att minska utsläppen är helt enkelt enorm med modernare motor- och drivlineteknik, som hybridteknik, än den som används i dagens bilar.

Genom sitt uttalande har Reinfeldt utan tvekan förringat problemet - och visat att han inte tar klimatproblemet på allvar. Det globala engagemang han efterlyser blir knappast globalt om vissa länder väljer att inte delta i kampen mot klimatförändringarna fullt ut. Inte blir det bättre av att vi i Sverige, som ett av världens i-länder, hör till de mest skyldiga. Det räcker inte att bara stoppa ökningarna av koldioxidutsläppen - vi behöver också en drastisk minskning av koldioxidutsläppen. Göran Persson tyckte att det räckte med en halvering för att bryta oljeberoendet, men Fredrik Reinfelt påstår nu att det räcker med att minska användningen med endast en tredjedel. Knappast någon risk för abstinensbesvär vid avvecklandet av oljeanvändandet då...

När avvecklandet av oljeberoendet ses som ett problem missar man också helt den potential som miljöföretagande innebär. Redan idag är miljöteknik en växande svensk exportvara. Om Sverige skulle lyckas lika väl med att minska sina koldioxidutsläpp innebär det en enorm exportpotential. Dessutom är förmodligen Sverige ett av de länder i världen som har allra störst potential för en energiomställning. Sverige är relativt glesbefolkat, vi har mängder av vattenkraft, vi har en stor mängd teknikintensiva bolag och ingenjörer med kunskaperna som behövs för att minska oljeanvändningen, och dessutom två biltillverkare med specialkunskaper om transportteknik - för det är ingen tvekan om att enda vägen ut från oljeberoendet utan att drastiskt minska den svenska levnadsstandarden är teknikutveckling. Det finns helt enkelt en gräns för hur långt endast engagerat handlande av enskilda människor kan nå för att avhjälpa globala miljöproblem.

Inga kommentarer: