11 februari 2007

Arbetsmarknadens parter

De senaste månadernas diskussioner runt gått heta runt hur facket arbetar. I diskussionerna hänvisar vänsterdebattörer glatt till att vi i Sverige har en modell på att det är arbetsmarknadens parter som bestämmer förhållandena på arbetsmarknaden. Underförstått menar man med detta att det är arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som förhandlar om löner och anställningsvillkor.

Men är det verkligen så att det är arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som är arbetsmarknadens parter? Nej. Det är det inte. Det är inte fackföreningarna som säljer arbetet till arbetsgivarorganisationerna. Arbetsmarknadens parter är arbetstagare och arbetsgivare och inget annat. Att de flesta av dessa valt att organisera sig i fackföreningar respektive arbetsgivare är bara en organisatorisk lösning. Att utgå från att arbetsmarknaden endast skulle utgå från fackföreningar och arbetsgivarorganisationer förvanskar bilden av den faktiska situationen - att vi i Sverige har såväl arbetstagare som arbetsgivare som inte är organiserade.

Inga kommentarer: