09 juli 2008

Ännu mera FRA

Jag är inte på politikerkollo på Gotland, men vad gör väl det när jag har dels en korrespondent på plats, dels har TV-kameror utsända på det intressantaste seminariet? Dessutom kör Svenska Dagbladet idag en debattkavalkad av sällan skådade mått om frågan precis samma dag. Creds till dem!

Nyligen diskuterades vilket språk kommunikationen som ska spanas på förs. Det är helt irrelevant. Med mycket skratt konstateras "att det inte är så många utländska företeelser som pratar svenska". Det är förvisso sant, men är det verkligen det som är relevant? Frågan är ju snarare hur många utländska företeelser som är ett hot som pratar svenska. En magkänsla säger mig att den andelen är relativt sett större, eller åtminstone kommer bli det den dagen alla yttre hot inser att man inte spanar på kommunikation på svenska. Dessutom så står det faktiskt inte i lagen att spaning på svenskspråkig kommunikation är utesluten, och ännu värre: det finns inget som utesluter att svenskar kommunicerar på andra språk än svenska (jag kommunicerar själv säkert till större del på engelska, tyska och spanska än svenska, i varje fall över svenska gränsen). Vilket språk som används för det man spanar på är helt enkelt fullständigt irrelevant. Ska man spana, ska man naturligtvis spana på samma sätt oavsett vilket språk som används för kommunikationen!

Som en parallell till språkdiskussionen på seminariet kan jag bara tipsa om ett inlägg på Kryptobloggen. Uppenbarligen är kombinationen av ljudcodecar med variabel bitrate (VBR) och kryptering katastrofal. Bitraten från codecen korrelerar nämligen med vilka ljud som matas in; vilket kan användas för att gå runt kryptot. Detta gör att det bland annat enkelt går att göra en grov klassificering av vilket språk ett GSM-samtal förs på trots krypteringen som ingår i GSM-standarden.

Jag kan också notera att den centerpartistiska partiledningen visserligen mjukat upp argumentationen i frågan om signalspaningslagen något, men har fortfarande inte börjat fundera på att omvärdera sitt ställningstagande. Man är fortfarande inte särskilt trovärdig i sitt budskap om en författningsdomstol när man nyss utan närmare eftertanke genomfört en lag som står i direkt konflikt med de svenska grundlagarna. Vi i Centeruppropet är inte ensamma i vår kritik av partiledningen även om vi vad jag kan notera formulerat oss tydligast och har längst gående krav. Det är synd att vi inte kan göra gemensam sak om våra krav.

Socialdemokraterna spelar också ett fult spel i den här härvan; vi måste komma ihåg att påminna dem när det börjar närma sig valet att de innan valet 2006 faktiskt var för FRA-lagen - fast i en ännu sämre version än vad vi har idag. Om nu politiskt rävspel har fått dem att ändra sig om den saken är det förvisso bra, men det är knappast egen övertygelse som fått dem att komma till den slutsatsen. Man kan ju alltid hoppas att SSU, som likt alla andra ungdomsförbund är emot FRA-lagen som den ser ut idag, påminner dem om det...

Inga kommentarer: