17 juli 2008

Goddag yxskaft på er också, riksdagsgruppen!

Jag var inte den enda som inte var helt 100%-igt nöjd med kvaliteten på svaret på mitt medlemsinitiativ. Hanna var också missnöjd. Och se där, våra svar är så när som på adressen på mottagaren identiska, som kan läsas hos Hanna. Markus säger i en kommentar att även han fått samma svar, på ett tredje förslag.

Tyvärr var inte våra medlemsinitiativ identiska. Att bygga svaren på en standardmall (säg, en A4-sida gemensam text) vore för mig helt okej, bakgrunden till alla dessa medlemsinitiativ är ändå gemensam. Men borde inte behandling av ett initiativ även inkludera ett beslut om förslaget som lagts, och kanske till och med en kort motivering? Jag vet fortfarande inte hur Centerpartiet kommer att agera i kommande liknande principfrågor (vilket berördes av mitt förslag!), och jag vet inte heller varför jag inte fått något besked om det.

Det hade kanske varit bättre om de bara svarat endast med ordet "AVSLAG"; då hade man trott att de helt enkelt inte hunnit med att skriva ett långt svar, snarare än att de är för lata för att överhuvudtaget läsa de förslag som lagts, eller ens delegera till någon sekreterare att det svar som skrivits besvarar de förslag som kommit in.

Inga kommentarer: