12 juli 2008

Gemensam front mot FRA-lagen inom Centerpartiet

De senaste dagarna har underhandskontakter mellan motståndarna till FRA-lagen inom Centerpartiet förekommit, och idag kan vi läsa om hur samarbetet mellan CenterUppropet.se, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern blivit offentligt. Vi kommer bland annat att ordna en konferens i slutet av sommaren för att få de olika sidorna i frågan att mötas och diskutera frågan.

Även om vi i de fyra olika ingående parterna har något olika målbeskrivningar, delar vi ändå det principiella målet: att Centerpartiet ska arbeta för en politik enligt idéprogrammet. Gemensamt står vi starkare!

Jag kan också även notera att CUF i Jönköpings län tagit offentligt avstånd från FRA-lagen (via Leo).

Uppdatering: även Magnus, Erik, Björn , Markus, David, Johan och Per skriver om det här.

Uppdatering #2: Och nu börjar även övriga media reagera.

1 kommentar:

Jörgen L sa...

Jag skriver detsamma här som på Magnus Anderssons blogg:

Det är två saker ni måste få centerns partiledning att förstå:

1. Det ni redan håller på med, att få dem att fatta vad lagen faktiskt får för konsekvenser för demokratin och medborgarrätten.

2. Att denna fråga kommer att leva vidare fram till valet och att den är en kvarnsten runt halsen i valrörelsen. Den kommer att bidra till att centern hamnar utanför riksdagen och att alliansen förlorar valet om lagen finns kvar. Er enda chans att undvika detta är att riva upp den innan den träder i kraft och kablarna kopplas.


Annars är vi MÅNGA som kommer att se till att ingen får en chans att glömma, och den kritiken kommer att drabba centern hårt, det är ni som har profilerat er som den lilla människans företrädare mot staten, så centerns svek är större än andras.

Det är bra att ni jobbar för att rätta till detta, men svenska folket kommer inte att förlåta centern förrän det blir konkret politik av det, dvs att lagen rivs upp.

Inga halvmesyrer kommer att accepteras, kablarna SKA INTE KOPPLAS IN!