07 juli 2008

Maud: det går inte att äta kakan och ändå ha den kvar!

Mina utsända korrespendenter i Visby rapporterar om att Maud i sitt Almedalstal bland annat talat om att skapa ett starkare personligt integritetsskydd, och att skapa en författningsdomstol. Om Per, Victor och Martin inte tillskrivit Maud saker som hon faktiskt inte sagt, kan jag bara konstatera att någon borde lära Maud att man inte både kan äta kakan och samtidigt ha den kvar.

Så sent som för två veckor sedan röstade Centerpartiet igenom ett lagförslag ("FRA-lagen") som tydligt inskränker skyddet för den personliga integriteten jämfört med vad som gäller idag. Till det finns det många kritiker både inom partiet, bland väljare och utanför anhängarskaran. Jag är en av dem. Att nu gå ut och kräva stärkt integritetsskydd är ett budskap som klingar i stark dissonans mot de senaste veckornas agenda; och i bästa fall underkänner man bara sin egna tidigare politik i FRA-frågan.

Det är också mycket osäkert om den i midsommarveckan igenomröstade FRA-lagen skulle klarat sig igenom den behandling som en författningsdomstol hade inneburit. Rent tekniskt går det naturligtvis att ha en författningsdomstol som är tandlös grundat i hur grundlagen är skriven, men då kan man lika gärna låta bli att skapa den och spara pengarna till annat istället. Grundlagens skydd för privatkommunikation är visserligen extremt föråldrat och hanterar egentligen bara snigelpostkommunikation; men det är mer ett tecken på att dagens grundlagar är (så vitt jag förstått medvetet) ohyggligt otydligt skrivna. En vettig grundlag ska rimligtvis inte förutsättningslöst ge staten alla rättigheter som inte definierats som icke-existerande i konstitutionen.

Nä, Maud. Du sänder ut dubbla budskap. Magnus Andersson har gjort ett utspel om en medlemskommission som ska utreda hur det kom sig att partiet förde den linje i FRA-frågan som gjordes. Han har mitt hela stöd i det uppsåtet - linjen stämmer varken överens med tidigare budskap från partiet eller det Maud sa ikväll. Antingen är personlig integritet viktigt, och kan skyddas exempelvis med en författningsdomstol, eller så är det inte det, och då kan andra frågor anses viktigare. Det går helt enkelt inte att både äta kakan och ha den kvar - partiet måste välja vilken vikt personlig integritet ska ha i den förda politiken jämfört med en mängd andra frågor, och konsekvent hålla den linjen, för att kunna återuppbygga en del av trovärdigheten i frågan.

Inga kommentarer: