07 november 2007

Ung Vänster tycker att brott mot mänskliga rättigheterna är förenligt med demokrati?

Ung Vänster har på sin blogg kommenterat ett inlägg som Magnus Andersson (c) skrivit om Revolutionär Kommunistisk Ungdoms åsikter om Kuba (inte oväntat friskt sågade). Ung Vänsters blogginlägg är mycket uppståndelseväckande:

"Nu är det ju så att just socialisering, förstatligande, av landets viktigaste resurser inte är likställd med diktatur. Det inte heller det faktum att privatägandet är avskaffat."


Kort sagt, att avskaffa privatägandet som gjorts på Kuba är enligt Ung Vänster fullt förenligt med demokrati, dvs alternativet till diktatur. Följden kan bara bli slutsatsen att Ung Vänster inte anser att demokrati kräver att man följer de mänskliga rättigheterna, där speciellt artikel 17 som garanterar den privata äganderätten är läsvärd:

"1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra.

2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom."

5 kommentarer:

Anonym sa...

Bah, det finns inte en enda stat i världen där de mänskliga rättigheterna följs rakt av, så det argumentet landade platt och dödfött. USA är precis lika jävliga som Kuba på det området. Smittar det att ha basen på Guantanamo eller..?

Unknown sa...

Jaha, så när den borgerliga regeringen förstatligade varven på 1970-talet så var detta ett brott mot de mänskliga rättigheterna?

Lägg av, detta var ett korkat resonemang. Om man inte får lov att inskränka privategendomen överhuvudtaget utan att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, hur kan du då motivera att staten tar ut skatt? Privategendomen är inte så helig som du påstår, och för att ett samhälle ska kunna fungera måste den privata äganderätten ibland åsidosättas. Det skulle t. ex. aldrig ha gått att bygga några vägar eller järnvägar i Sverige om man inte hade inskränkt den privata äganderätten. För att bara nämna några exempel.

Det här var ett ovanligt avslöjande inlägg, för det säger en hel del om Magnus bristande kunskaper om mänskliga rättigheter.

Magnus Persson sa...

Erik: Notera ordet "godtyckligt" i FN:s definition. Det är alltså inte oinskränkt äganderätt jag pratar om. Problemet var ju bara att Ung Vänster argumenterade för att en helt avskaffad äganderätt (inskränkt eller inte) var förenlig med demokratin, vilket jag definitivt inte kan hålla med om.

Jag har heller inte argumenterat mot att staten ska kunna äga saker (även om jag tycker att statsägda varv är oerhört korkat så är det definitivt inte ett brott mot mänskliga rättigheterna). De som tidigare ägde dem fick dessutom betalt (lågt, men de var nöjda, eftersom de var veritabla förlustmaskiner). Du har fortfarande möjligheten att bygga upp varv i Sverige. Hur gör jag för att starta ett varv på Kuba???

Nicklas: Varför ska vi då överhuvudtaget bry oss om mänskliga rättigheter? Finns det inte ens grader i helvetet? För övrigt vet jag inte varför du drar in USA i debatten heller, jag är inte någon särskild USA-vän och gillar inte det de gör i just bland annat Guantanamo...

Jonas Hasselqvist sa...

Det är inte mer konstigt att du tycker att privat äganderätt är en grundläggande rättighet än att jag inte gör det. Det sätter liksom kniven på de ideologiska skillnaderna. Du vill behålla ett system som som bygger på Individualism och marknads ekonomi vi vill bygga ett som bygger på kollektivism och behovs ekonomi.

Och gällande FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter så är dom så klart till stora delar bra men dom är också präglade av vilket/vilka samhälle/n de är skrivna i, Vilket i första hand är liberala kapitalistiska demokratier.

Kuba är inget mönster land men gör dom inte till större skurkar än dom är. Det finns som sagt grader i helvetet.

Magnus Persson sa...

Intressant nog brukar en del av mina högerkompisar också klaga över det samhälle de är skrivna i. Fast de tycker att de kommunistiska länder som deltog i författandet, exempelvis dåvarande Sovjet, fått med en massa onödiga saker.

Vad gäller att skapa kollektiv - varsågod, go ahead! Det står dig fritt fram att starta ett sådant imorgon om du så önskar. Ingenting i vårt samhälle hindrar dig från att ickeindividualistiskt liv utan marknadsekonomi. Skaffa en landplätt tillsammans med några lämpliga kompisar och gör dig självförsörjande bara! Om det är det liv du önskar leva: lycka till! Ett individualistiskt samhälle tillåter nämligen de som vill att inte leva på samma sätt som alla andra.

Ett samhälle som det Ung Vänster förordar däremot, hindrar effektivt de som föredrar ett frihetligt liv, effektivt från att göra det. För den som vill vara sin egen finns det inte någon plats i kollektivistiska samhällen.

Slutligen: Demokrati kan inte förenklas endast till att "de som är flest bestämmer". Med demokrati följer också att hänsyn måste tas till minoriteten, att ge människor möjlighet att leva sina liv som de själva vill. Hur mycket än Ung Vänster skulle vilja det, så uppfyller Kuba inte något av dessa krav på att bli kallat en demokrati. Om det är en sådan "demokrati" som Ung Vänster vill se, betackar jag mig!