12 november 2007

Det tror jag på när jag ser det!

Socialdemokraterna går ut och ska locka väljare bland företagare. Med tanke på deras tidigare track record, så tillåter jag mig att tvivla på deras förmåga att komma med en vettig företagarpolitik. De har tidigare i den mån de överhuvudtaget tagit företagens villkor i åtanke främst koncentrerat sig på storföretagen. Föga har man funderat över de behov som småföretagare och andra entreprenörer har. Reglerna har ofta blivit tillkrånglade och byråkratiska, något som till största delen gynnar större företag och andra stora organisationer. Sådana "fördelar" är det ofta svårt att ta tillvara som småföretagare - nyttan uppvägs så gott som alltid av den extra administrationen som blir nödvändig. Med tanke på att till och med nuvarande borgerliga regering verkar ramla i den här fällan då och då, och krånglar till reglerna utan att det egentligen är nödvändigt, så är jag tveksam till om Socialdemokraterna lyckats med det de föresatt sig. Jag tror på det helt enkelt den dag de lägger vettiga förslag i frågan, inte förr.

Även om jag vore överlycklig om de förhoppningar som bland annat Jonas Morian har infriades, är jag ändå skeptisk. Ett citat:

"... sedan följer man upp med att återupprätta företagarvänligheten inom socialdemokratin..."

En elak fråga till Jonas vore att låta honom definiera när i tiden Socialdemokraterna varit småföretagarvänliga, eftersom den måste varit det någon gång tidigare med hans sätt att formulera sig. På Per Albins eller Erlanders tid kanske; så långt bak i tiden börjar jag ha historieluckor, och Socialdemokraterna bedrev i många delar en politik som idag förmodligen skulle kallas nyliberal - jag nöjer mig med att låta ett diagram över skattetrycket i Sverige historiskt illustrera.

Passa också på att läsa Johans, Björns, Magnus, Pers samt Anders inlägg om samma fråga.

Inga kommentarer: