19 november 2007

Utbyggnad av tvärbanan till Solna

Tisdagen den 20 november (imorgon) kommer det första samrådsmötet om Tvärbanans förlängning till Solna station att hållas. Utbyggnaden kommer att föra med sig betydande ändringar i Solna Centrum, där spårvägen passerar. SL:s planer för utbyggnaden ges till stor del i en lägesrapport från slutet på mars i år, och intressant läsning finns också att hitta på Solnas hemsida. Sveriges Radio har en översikt över den föreslagna dragningen av spårvägen, inklusive hållplatslägen.

Allt som allt kan jag bara tycka att det här är riktigt trevliga planer, men tyvärr kan jag inte delta på samrådet då morgondagens eftermiddag och kväll är vikta för ett seminarium om mjukvaruarkitektur hos KnowIT.

Tvärförbindelser i Stockholm finns knappt alls i effektivare form än de lite extra stora blåbussarna, exempelvis illustreras detta väldigt tydligt av linjekartan för spårtrafiken. Bussar är tyvärr betydligt långsammare än spårbunden trafik, däribland även spårvagn på egen bana. Dessutom lider tunnelbanan i centrala Stockholm redan idag av kapacitetsproblem, något som knappast förbättrar situationen.

Genom att ge alternativa möjligheter till resande som vill förflytta sig tangentiellt i förhållande till centrum minskar man behovet av byten vid centralen - och därmed också belastningen på de centrala delarna av tunnelbanan, som redan idag har problem med alltför hög belastning. Som bonus minskar man rejält restiderna för de som bor halvcentralt och jobbar halvcentralt, men i en annan närförort.

För att ta mig själv som exempel; min arbetsresa är ungefär 45 minuter lång: 5 minuter promenad till tunnelbanan i Västra skogen, tio minuter tunnelbana till T-centralen, fem minuter byte från blåa till röda linjen, tio minuter till Teknis, samt sist men inte minst en kvarts promenad (institutionen för maskinkonstruktion ligger längst in på KTH, långt från tunnelbanan).

Vad som är anmärkningsvärt är, att om man går direkt hemifrån mig (Västra skogen, dvs sydvästra Solna) hela vägen till KTH, tar sträckan bara 10-15 minuter mer. När tunnelbanan kör i lågtrafik, så man får vänta längre på tunneltågen, kan man alltså nästan spara tid genom att gå ungefär 5 km istället för att använda kollektivtrafiken! Knappast något som uppmanar till att lämna bilen hemma, såvida man inte byter mot den en cykel - men hur kul är det när det är regnigt och ruskigt ute?

När utbyggnaden till Solna är klar, är det i mina ögon naturligt att fortsätta vidare österut, och vissa lösa sådana planer finns redan. Vid en sådan utbyggnad är ett stopp vid universitetet naturligt, men jag tycker nog att en eller två anslutningar även till KTH vore naturliga (även om jag naturligtvis talar med ett stort egenintresse). Västra delen av KTH ligger idag dåligt anslutet till kollektivtrafik utöver busslinjerna 43 och 44, dessutom finns det troligen ett stort antal studenter och anställda på KTH boende i Solna/Sundbyberg med omnejd som gärna skulle slippa behöva ta en lång resa via centralen eller köra bil de dagar som det är dåligt väder. En sådan anslutning skulle också förbättra kommunikationerna mellan KTH Valhallavägen och KTH Kista - en resa som idag tar runt timmen med tunnelbanan för min del, men bara 15-20 minuter med bil.

Inga kommentarer: