25 november 2007

Solnaborna förlorade i historisk hyresdom

I veckan har resultatet av en dom i Svea hovrätt uppmärksammats lokalt i Solna. Rubriken på detta inlägg är snodd direkt från Metros artikel, med ett undantag. I deras artikel påstod rubriken att Solnaborna vunnit i domen. Varken Metros eller mitt rubrikval säger egentligen hela sanningen - naturligtvis har inte alla Solnabor vunnit på domen, lika lite som att varenda Solnabo skulle ha förlorat på den. En genomläsning av Hyresgästföreningens pressmeddelande visar en förvånande likhet med artikeln hos Metro...

Det är vissa grupper av Solnabor som har vunnit på domen. Främst kommer naturligtvis de som redan bor hos privata hyresvärdar tjäna på domen. De som förlorar på den är privatvärdarna i Solna, samt alla de som vill flytta till en hyresrätt. Precis som kommenteras i Svenska Dagbladet så riskerar den här utvecklingen att minska villigheten för privata fastighetsägare att hyra ut lägenheter. Även Dagens nyheter har två mer balanserade artiklar.

För det hyresregleringssystem vi har idag har drastiska nackdelar. Genom ett hyrestak satt av de allmännyttiga bolagen, begränsar man inte bara hyrornas nivåer, man dödar effektivt den privata sektorns villighet att bygga hyresrätter, och därmed det totala utbudet av hyresrätter. Särskilt tydligt blir detta på de platser där allmännyttan relativt sett har låga hyror och där bostadsrättspriserna är höga, som Solna.

Oavsett detta faktum är det tydligt att det behövs ett skydd för hyresgästen - men detta behöver ingalunda betyda ett fast hyrestak. Mycket bättre vore en begränsning av hyreshöjningstakten på befintliga kontrakt, exempelvis jämfört med lämpligt index. Då skulle det inte finnas några hinder att fritt prissätta hyresrätter - däremot skulle s.k. lyxrenoveringar effektivt stoppas, eller i varje fall inte genomföras på motvilliga hyresgästers bekostnad, som i den aktuella domen.

Tidigare har jag skrivit mer om bostadspolitik här, här, här, här och här.

Inga kommentarer: