29 november 2007

Etanol är ingen långtidslösning

De senaste dagarna har debatten handlat om etanolens lämplighet som drivmedel.

Förmodligen är det inte så illa som de värsta olycksgamarna påstår, men att etanol inte är någon långtidslösning har länge varit uppenbart. Det blev tydligt redan med Oljekommissionens rapport förra året. Marken i Sverige räcker helt enkelt inte till att skapa så mycket energi. Vissa andra alternativa bränslen skulle möjligtvis räcka - precis, och då har man inte tagit hänsyn till att precis samma mark även används för andra produkter, som mat, virke mm, och dessutom är Sverige ett av de länder som har störst förutsättningar att byta ut fossilbränslena, tack vare stora mängder odlingsbar mark och andra naturresurser.

Kort sagt, bilar med etanoldrivna förbränningsmotorer är bara en övergångslösning och början. När det ställs krav på tre-fyra gångers minskning av utsläppen över de kommande decennierna förslår småminskningar orsakade av ett bränslebyte knappt. Vetenskapsakademien har helt rätt när de säger att bioenergi inte kommer att vara lösningen. Det de däremot borde inse, är att ny teknik kan vara den lösning som bioenergin inte är. Bilar som den här drar inte en droppe bränsle. Det finns inte någon större anledning anledning att i varje fall alla personbilar skulle kunna drivas nästan uteslutande med elektricitet, istället för flytande bränsle. Exempelvis skriver Vattenfall att det räcker med endast 400 vindkraftverk för att ersätta bensinen och dieseln som används i samtliga personbilar i Sverige.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Stora grejen med el-bil är att använda el ger en mycket högre utnyttjande av "bränslet".

Många tror på hybridbilen men det är inte en speciellt bra lösning.

Vid första anblick är den lysande ända tills man kommer på den enkla detaljen att dubbla system väger ganska mycket.

Jo Think är inte dum men om EV1 fanns och dessutom med Li-ion batterier så skulle det vara ännu bättre.

EV1 hade fördelen med lång räckvidd och snygg och snabb.
Think har inte detta men dom har en sak som är bättre den går att köpa.

Tesla motors bil är den ultimata el-bilen idag men lite för dyr för dom flesta.

Jag såg att man i södra Sverige hade byggt upp ett nätverk med platser för att ladda sin el-bil på så el-bil och ställen att ladda på är inte så svårt att ordna.

Andreas Boström sa...

Tyvärr minskar koldioxidutsläppen i dagsläget inte om man byter från bensinbil till elbil.
Anledningen är att elen till elbilen tillkommer utöver den el som redan idag produceras och "allt" tillskott av ny el är i dagsläget kolkraftsel. Kolkraftselen har totalverkningsgrad på ca 25%.

Totalverkningsgraden för en hyfsat bränslesnål bensinbil är ungefär 25%. Dessutom produceras mindre koldioxid från en kWh bensin än en kWh kol.

Om man i stället har en s.k. seriell hybridbil (elmotorer i hjulen och generator direkt på motorn "elektrisk drivlina") kan man sannolikt öka totalverkningsgraden till 50-70%. Största nackdelen är att vikten ökar vilket riskerar att "äta upp" den högre verkningsgraden.

Magnus Persson sa...

Det bästa vore naturligtvis rena elbilar, men de har tyvärr en mycket stor teknisk begränsning: den begränsade räckvidden. Dessutom tar det i regel timtal att ladda upp batterierna. En plugin-hybrid skulle antagligen behöva köra förbränningsmotorn bara vid långresor, och därmed slippa det stora problemet med elbilars räckvidd. Samtidigt är långresor med bil en så liten andel av det totala resandet att det förmodligen skulle vara en acceptabel lösning.

Enda alternativet som jag kan se är för de som större delen av året bara kör lokala resor, och kan tänka sig att använda en hyrbil eller poolbil för långresor. En ingångsport skulle antagligen vara att ha elbilar som andrabilar, men på lång sikt skulle det antagligen inte vara nog.

Exakt vilken elbil som kommer att slå är svårt att avgöra - tyvärr verkar det inte som om någon tillverkare gör en riktigt, riktigt seriös satsning.

Andreas: Du utgår i ditt resonemang från att elen kommer från kolkraftverk, och i det fallet håller jag förmodligen med dig, men det har mer att göra med att kolkraften är så smutsig än att bilar är rena. I alla fall i fallet Sverige kommer marginalelen för det mesta inte från kolkraft; så vitt jag vet finns det inte ett enda kolkraftverk i Sverige och det är endast mycket kalla vintrar som vi importerar el från Danmark (där det finns). Fast det är klart, svensk el kan ju inte i samma utsträckning exporteras till Danmark för att där ersätta kolkraft.

Vidare - även i det fall elen tillverkas i kolkraftverk - så innebär ju centraliserade elverk möjligheten att enklare ändra energisystemet. Istället för att byta bränsle i hundratusentals bilmotorer, är det ett betydligt mindre antal kraftverk som behöver ersättas. Det blir helt enkelt enklare att fasa in. Dessutom finns det bara en utsläppskälla, vilket underlättar möjligheten att rena rökgaserna (jämför mikroutsläppen från bilar i städer), eller till och med göra experiment med lagring av koldioxid.

Satsningar på alternativ elenergi är för övrigt större än någonsin i Sverige. Det finns planer på ungefär 4000 vindkraftverk, mer än nog för att kompensera för tillkommande elbilar och mer ändå.