17 juni 2007

Stern-rapporten på svenska

Via en intervju med Nicholas Stern i Ny Teknik får jag reda på att den uppmärksammade Sternrapportens viktigaste delar har översatts och släppts på svenska av Naturvårdsverket. Trevligt! Intervjun är för övrigt också läsvärd - jag håller med om att vi fortfarande har alla möjligheter att motverka och minimera klimatförändringarnas negativa följdverkningar.

Inga kommentarer: